Školení

  • v rámci novel a změn zákona o veřejných zakázkách pořádáme a poskytujeme zadavatelům i dodavatelům odborná školení
  • při našich školeních dbáme na výkladovou praxi s důrazem na praktickou využitelnost nově získaných odborných informací a funkční aplikaci nových poznatků do praxe
  • Martina Bufková Rychecká je zkušená odborná lektorka s 25letou praxí se zadáváním veřejných zakázek
  • Petra Pýchová je certifikovanou školitelkou Národního elektronického nástroje (NEN)
  • náš tým se též lektorsky podílí na odborných školeních pořádaných Asociací pro veřejné zakázky
  • můžete si u nás objednat školení v rámci firemního vzdělávání podle potřeb objednatele a též individuální školení jednotlivců na míru
(c) 2020 CompetConsult