Petra Pýchová, DiS.

manager zakázek

spolupráce se společností od června 2011

Praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek

04/2005 - 06/2011 manager veřejných zakázek ve firmě WERO GROUP a.s
od 06/2011 manager veřejných zakázek Compet Consult s.r.o.

Školení a kurzy

28.03.2012 Seminář "Výkladová a aplikační úskalí novely ZVZ", pořádaný Asociací pro veřejné zakázky
21.02.2013 Seminář "Na prahu roku s novelou - praktické poznatky", pořádaný Asociací pro veřejné zakázky
10.a 11.10. 2013 Konference "Veřejné zakázky na sklonku 2013 - jak nato, co nás čeká a nemine", pořadaná Asociací pro veřejné zakázky
16.01.2014 Konference "Připravované změny v oblasti veřejného zadávaní", pořádaná Ministerstvem pro místní rozvoj
13.02.2014 Seminář "Veřejné zakázky financované z EU", pořádaný Asociací pro veřejné zakázky
09. a 10.10.2014 Konference "Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine", pořádaná Asociací pro veřejné zakázky
27. 11. 2014 Seminář „Zadávání projektových služeb a soutěž o návrh“ pořádaný Asociací pro veřejné zakázky
16.04.2015 Tématické setkání "Prokazování a posuzování kvalifikace a problematika s tím spojená", pořádané Asociací pro veřejné zakázky
18.06.2015 Konference "Veřejné zakázky v novém kabátě, aneb co nového přinese zákon o zadávacích řízení v roce 2016", pořádaná Asociací pro veřejné zakázky
9. 9. 2015 Seminář „Změny smluv dle stávající a nové právní úpravy veřejných zakázek“ pořádaný Asociací veřejných zakázek
8.-9.10.2015 Konference „Nová etapa v zadávání veřejných zakázek – revoluce v roce 2016, aneb taky co nového v elektronizaci, přezkumu a auditu“, pořádaná Asociací veřejných zakázek
25.11.2015 Seminář „Aplikace sociálních podmínek a sociálních hodnotících kritérií v zadávání veřejných zakázek“ pořádaný Asociací veřejných zakázek
18. 2. 2016 Seminář „Povinné uveřejňování smluv dle zákona o registru smluv a centrální registr smluv“ pořádaný Asociací veřejných zakázek
29. 3. 2016 Seminář „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, I. blok“ pořádaný Asociací veřejných zakázek
27. 4. 2016 Seminář „Elektronizace veřejných zakázek národní elektronický nástroj NEN“ pořádaný společností UNIT s.r.o.
4. 5. 2016 Seminář k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek „Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn“ pořádaný společností Compet Consult s.r.o.
5. 5. 2016 Seminář „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, II. blok“ pořádaný Asociací veřejných zakázek
18. 5. 2016 Seminář k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek „Podlimitní veřejné zakázky a zjednodušené podlimitní řízení jako budoucí nejpoužívanější druh zadávacího řízení pro samosprávy“ pořádaný společností Compet Consult s.r.o.
31. 5. 2016 Seminář k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek „Nadlimitní veřejn é zakázky a možné způsoby jejich zadávání - v rámci již známých nebo zcela nových druhů zadávacích řízení“ pořádaný společností Compet Consult s.r.o.
16. 6. 2016 Konference "Nový zákon o zadávání veřejných zakázek 2016 - procesní volnost ale i odpovědnost" pořádaná Asociací veřejných zakázek
6. 9. 2016

Seminář „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, III. blok“ pořádaný Asociací veřejných zakázek

13. - 14. 10. 2016

Konference "První postřehy a dopady nového zákona o zadávání veřejných zakázek do praxe", pořádaná Asociací veřejných zakázek

7. 11. 2016

seminář "Elektronizace veřejných zakázek - národní elektronický nástroj NEN" pořádaný společností UNIT s.r.o.

29. 11. 2016

Seminář "Změny závazků  ze smluv z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" pořádaný Asociací pro veřejné zakázky

 

16. 2. 2017

 

Seminář "Příprava a zpracování zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění" pořádaný Asociací veřejných zakázek

11. 4 2017

Seminář "Povinná elektronická komunikace v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" pořádaný Asociací pro veřejné zakázky

15. 6. 2017

Konference "Půl roku se zadáváním veřejných zakázek - jasno nebo skoro jasno?", pořádaná Asociací veřejných zakázek

7. 9. 2017

Seminář "Zadávaní veřejných zakázek dělených na části dle zákona č. 134/2016 Sb.", pořádaný Asociací pro veřejné zakázky

12. - 13. 10. 2017

Konference „Nový zákon – rok poté: Pravý čas pro diskusi “, pořádaný Asociací pro veřejné zakázky

23.11.2017

Seminář "Hodnocení dle necenových kritérií ve veřejných zakázkách", pořádaný Asociací pro veřejné zakázky


Připravovaná školení

Více informací

Vyhlášená zadávací řízení

5. 12. 2020
Divadlo F. X. Šaldy Liberec - rekonstrukce hlediště

2. 12. 2019
MSB - Dostavba hlavní budovy - dodávka expozice část 1 Nábytek, vitríny

2. 12. 2019
MSB - Dostavba hlavní budovy - dodávka expozice část 2 Svítidla

31. 10. 2019
Líšný - výstavba ČOV a odkanalizování části obce

© 2019 CompetConsult