Petra Pýchová, DiS.

manager veřejných zakázek
v našem týmu od června 2011

certifikovaná školitelka Národního elektronického nástroje (NEN) pro zadávání veřejných zakázek

členka pracovní skupiny Asociace pro veřejné zakázky zaměřené na elektronizaci veřejných zakázek
Absolvovaná školení a certifikáty


Vertikální spolupráce (nezadávání) ve veřejných zakázkách


23.02.2022

Vyloučení dodavatele dle § 48 ZZVZ


03.02.2022

Změny kvalifikace v zadávacím řízení i následně po uzavření smlouvy


02.12.2021

Změna smlouvy na veřejnou zakázku


19.10.2021

13. ročník dvoudenní říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky: Veřejné zakázky aktuálně


14.10.2021

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: výpočet, sčítání, vyhrazené změny a aktuální rozhodovací praxe


09.09.2021

Centrální nakupování, DNS a e-Katalogy


09.09.2020

Seznámení se s připravovanou zásadní novelou ZZVZ


17.06.2020

Možnosti a limity objasnění a doplnění nabídek dle § 46 ZZVZ


27.02.2020

Hodnocení kvality v příkladech ze zadávací praxe


28.11.2019

12. ročník dvoudenní říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky: Veřejné zakázky aktuálně


10.10.2019

Praktický náhled na změny závazků ze smluv s ohledem na rozhodnutí ÚOHS


05.09.2019

IX. ročník pražské konference Asociace pro veřejné zakázky: Veřejné zakázky 2019 - Nové výklady a zkušenosti


20.06.2019

Elektronické podepisování a elektronické dokumenty v zadávacím řízení


21.02.2019

Certifikát o absolvování zkoušky Školitel Národního elektronického nástroje (NEN) pro zadávání veřejných zakázek


04.12.2018

Zjednodušené podlimitní řízení a jeho průběh dle ZZVZ


28.11.2018

11. ročník dvoudenní říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky : Jak se žije se ZZVZ? Zřejmě lépe, než se čekalo


18.10.2018

Objasnění nebo doplnění dle § 46 ZZVZ vs. změna nabídky


06.09.2018

VIII. ročník pražské konference Asociace pro veřejné zakázky : Veřejné zakázky 2018 - Jsme připraveni na povinnou elektronickou komunikaci?


21.06.2018

Zákon o veřejných zakázkách v roce 2018 - firemní školení


05.06.2018

Povinnost elektronické komunikace v zadávacích řízeních od 18. 10. 2018 a dopad GDPR na zadávání veřejných zakázek


12.04.2018

Hodnocení dle necenových kritérií ve veřejných zakázkách


23.11.2017

10. ročník dvoudenní říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky: Nový zákon - rok poté: pravý čas na diskusi


12.10.2017

Zadávání veřejných zakázek dělených na části dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek


07.09.2017

VII. ročník pražské konference Asociace pro veřejné zakázky: Půl roku se zákonem o zadávání veřejných zakázek - jasno nebo skoro jasno?


15.06.2017

Povinná elektronická komunikace v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.


11.04.2017

Příprava a zpracování zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek


16.02.2017

Změny závazků ze smluv z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek


29.11.2016

Elektronizace veřejných zakázek - národní elektronický nástroj NEN


07.11.2016

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, III. blok


06.09.2016

Jak na kvalifikaci v rámci nového zákona - firemní školení


22.06.2016

Nadlimitní veřejné zakázky a možné způsoby jejich zadávání - v rámci již známých nebo zcela nových druhů zadávacích řízení - firemní školení


31.05.2016

Podlimitní veřejné zakázky a zjednodušené podlimitní řízení jako budoucí nejpoužívanější druh zadávacího řízení pro samosprávy - firemní školení


18.05.2016

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, II. blok


05.05.2016

Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn - firemní školení


04.05.2016

Elektronizace veřejných zakázek - národní elektronický nástroj NEN


27.04.2016

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, I. blok


29.03.2016

Povinné uveřejňování smluv dle zákona o registru smluv a centrální registr smluv


18.02.2016

Aplikace sociálních podmínek a sociálních hodnotících kritérií v zadávání veřejných zakázek


25.11.2015

Změny smluv dle stávající a nové právní úpravy veřejných zakázek


09.09.2015

Prokazování a posuzování kvalifikace a problematika s tím spojená (např. zohlednění sociálních aspektů dle § 101 ZVZ aj.)


16.04.2015

Zadávání projektových služeb a soutěž o návrh


27.11.2014

Veřejné zakázky financované z EU


13.02.2014
(c) 2020 CompetConsult