Petra Pýchová, DiS.

manager zakázek

spolupráce se společností od června 2011

Praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek

04/2005 - 06/2011 manager veřejných zakázek ve firmě WERO GROUP a.s
od 06/2011 manager veřejných zakázek Compet Consult s.r.o.

Školení a kurzy

28.03.2012 Seminář "Výkladová a aplikační úskalí novely ZVZ", pořádaný Asociací pro veřejné zakázky
21.02.2013 Seminář "Na prahu roku s novelou - praktické poznatky", pořádaný Asociací pro veřejné zakázky
10.a 11.10. 2013 Konference "Veřejné zakázky na sklonku 2013 - jak nato, co nás čeká a nemine", pořadaná Asociací pro veřejné zakázky
16.01.2014 Konference "Připravované změny v oblasti veřejného zadávaní", pořádaná Ministerstvem pro místní rozvoj
13.02.2014 Seminář "Veřejné zakázky financované z EU", pořádaný Asociací pro veřejné zakázky
09. a 10.10.2014 Konference "Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine", pořádaná Asociací pro veřejné zakázky
27. 11. 2014 Seminář „Zadávání projektových služeb a soutěž o návrh“ pořádaný Asociací pro veřejné zakázky
16.04.2015 Tématické setkání "Prokazování a posuzování kvalifikace a problematika s tím spojená", pořádané Asociací pro veřejné zakázky
18.06.2015 Konference "Veřejné zakázky v novém kabátě, aneb co nového přinese zákon o zadávacích řízení v roce 2016", pořádaná Asociací pro veřejné zakázky
9. 9. 2015 Seminář „Změny smluv dle stávající a nové právní úpravy veřejných zakázek“ pořádaný Asociací veřejných zakázek
8.-9.10.2015 Konference „Nová etapa v zadávání veřejných zakázek – revoluce v roce 2016, aneb taky co nového v elektronizaci, přezkumu a auditu“, pořádaná Asociací veřejných zakázek
25.11.2015 Seminář „Aplikace sociálních podmínek a sociálních hodnotících kritérií v zadávání veřejných zakázek“ pořádaný Asociací veřejných zakázek
18. 2. 2016 Seminář „Povinné uveřejňování smluv dle zákona o registru smluv a centrální registr smluv“ pořádaný Asociací veřejných zakázek
29. 3. 2016 Seminář „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, I. blok“ pořádaný Asociací veřejných zakázek
27. 4. 2016 Seminář „Elektronizace veřejných zakázek národní elektronický nástroj NEN“ pořádaný společností UNIT s.r.o.
4. 5. 2016 Seminář k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek „Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn“ pořádaný společností Compet Consult s.r.o.
5. 5. 2016 Seminář „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, II. blok“ pořádaný Asociací veřejných zakázek
18. 5. 2016 Seminář k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek „Podlimitní veřejné zakázky a zjednodušené podlimitní řízení jako budoucí nejpoužívanější druh zadávacího řízení pro samosprávy“ pořádaný společností Compet Consult s.r.o.
31. 5. 2016 Seminář k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek „Nadlimitní veřejn é zakázky a možné způsoby jejich zadávání - v rámci již známých nebo zcela nových druhů zadávacích řízení“ pořádaný společností Compet Consult s.r.o.
16. 6. 2016 Konference "Nový zákon o zadávání veřejných zakázek 2016 - procesní volnost ale i odpovědnost" pořádaná Asociací veřejných zakázek
6. 9. 2016

Seminář „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, III. blok“ pořádaný Asociací veřejných zakázek

13. - 14. 10. 2016

Konference "První postřehy a dopady nového zákona o zadávání veřejných zakázek do praxe", pořádaná Asociací veřejných zakázek

7. 11. 2016

seminář "Elektronizace veřejných zakázek - národní elektronický nástroj NEN" pořádaný společností UNIT s.r.o.

29. 11. 2016

Seminář "Změny závazků  ze smluv z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" pořádaný Asociací pro veřejné zakázky

 

16. 2. 2017

 

Seminář "Příprava a zpracování zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění" pořádaný Asociací veřejných zakázek

11. 4 2017

Seminář "Povinná elektronická komunikace v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" pořádaný Asociací pro veřejné zakázky

15. 6. 2017

Konference "Půl roku se zadáváním veřejných zakázek - jasno nebo skoro jasno?", pořádaná Asociací veřejných zakázek

7. 9. 2017

Seminář "Zadávaní veřejných zakázek dělených na části dle zákona č. 134/2016 Sb.", pořádaný Asociací pro veřejné zakázky

12. - 13. 10. 2017

Konference „Nový zákon – rok poté: Pravý čas pro diskusi “, pořádaný Asociací pro veřejné zakázky

23.11.2017

Seminář "Hodnocení dle necenových kritérií ve veřejných zakázkách", pořádaný Asociací pro veřejné zakázky


Připravovaná školení

ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V ROCE 2018 - KAPACITA JE JIŽ NAPLNĚNA
Datum konání: 5.6.2018 09:00 - 5.6.2018 12:00

Více informací

Vyhlášená zadávací řízení

6. 4. 2018
Hamr na Jezeře - Útěchovice - souvislá údržba místní komunikace

6. 4. 2018
Mateřská škola Šimonovice - zpracování projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru

22. 3. 2018
Moderní zobrazovací metody a robotizace v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.

22. 3. 2018
Magnetická rezonance v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.

© 2016 CompetConsult