Naše služby

  • zajišťujeme kompletní servis při zadávání veřejných zakázek, a to buď formou komplexního organizačního a odborného zajištění celého průběhu zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), nebo formou supervize a poradenské činnosti
  • zajišťujeme administraci všech druhů zadávacích řízení včetně veřejných zakázek zadávaných podle pravidel poskytovatelů státních či evropských dotací
  • jsme schopni pro Vás zorganizovat i výběrová řízení na nákupy zboží, služeb nebo stavebních prací, která nepodléhají ZZVZ, ale řídí se jinými procesními pravidly
  • ceny za naše služby se odvíjí od rozsahu poskytovaných služeb s přihlédnutím k předmětu a finančnímu objemu zadávaných zakázek
    Kontaktujte nás.

Poradenská činnost

  • zajišťujeme poradenskou činnost - zpracováváme stanoviska k námitkám i návrhům na zahájení přezkumného řízení, případně stanoviska k jednotlivým sporným ustanovením zákona, rozbory již realizovaných zadávacích řízení apod.

Školení

(c) 2020 CompetConsult