Certifikáty

Odborný růst a profesní rozvoj je klíčovým požadavkem na členy našeho týmu, proto se systematicky vzděláváme.

Své znalosti stále prohlubujeme na odborných školeních a seminářích, aktivně se účastníme konferencí s oborovou tématikou.

 


15.05.2024 3. ročník dvoudenní Májové konference o veřejných zakázkách, UOHS, Brno
25.04.2024 Ustanovení § 46 ZZVZ – jeho aplikovatelnost a limity
16.04.2024 QCM KONFERENCE: JARO 2024 Svěží vítr v práci s veřejnými zakázkami a nový věstník VZ 
19.03.2024 Projektové řízení VZ od úvah / záměru až po contract management - příklady z praxe
13.02.2024 Hodnocení kvality, vzorky vč. vzorkování designových prvků
07.12.2023 Zakázky v IT: Vendor lock-in a praktická doporučení, jak jej řešit a jak mu předcházet
19.10.2023 15. ročník dvoudenní říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky: Veřejné zakázky aktuálně
14.09.2023 Využití umělé inteligence (AI) ve veřejném zadávání
21.06.2023 XI. ročník pražské konference Asociace pro veřejné zakázky "Veřejné zakázky v proměnlivé době" 2023
27.04.2023 Novela ZZVZ
23.03.2023 Multikriteriální hodnocení a jeho výhody i úskalí
14.02.2023 Využívání poddodavatelů v zadávací řízení a při plnění veřejné zakázky
08.12.2022 Rozrůstající se chobotnice střetu zájmů, zjišťování skutečných majitelů a sankcí – kde všude číhá a jak se s ní poprat
20.10.2022 14. ročník dvoudenní říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky: Veřejné zakázky aktuálně
14.09.2022 Změny závazků ze smluv prakticky – stavebnictví + pojišťovnictví
02.06.2022 X. ročník pražské konference Asociace pro veřejné zakázky "Veřejné zakázky v proměnlivé době"
28.04.2022 Inflační doložky – výhrada změny ceny, indexace cen
04.04.2022 Zákon o o zadávání veřejných zakázek 2022, UNIT - dvoudenní seminář pro pokročilé
23.02.2022 Vertikální spolupráce (nezadávání) ve veřejných zakázkách
03.02.2022 Vyloučení dodavatele dle § 48 ZZVZ
02.12.2021 Změny kvalifikace v zadávacím řízení i následně po uzavření smlouvy
19.10.2021 Změna smlouvy na veřejnou zakázku
14.10.2021 13. ročník dvoudenní říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky: Veřejné zakázky aktuálně
09.09.2021 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: výpočet, sčítání, vyhrazené změny a aktuální rozhodovací praxe
01.10.2020 Zákon o zadávání veřejných zakázek 2020 - Aktuality, praktické zkušenosti, výkladové a aplikační problémy
09.09.2020 Centrální nakupování, DNS a e-Katalogy
16.07.2020 Rozsah povinností administrátora veřejné zakázky
17.06.2020 Seznámení se s připravovanou zásadní novelou ZZVZ
27.02.2020 Možnosti a limity objasnění a doplnění nabídek dle § 46 ZZVZ
28.11.2019 Hodnocení kvality v příkladech ze zadávací praxe
10.10.2019 12. ročník dvoudenní říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky: Veřejné zakázky aktuálně
05.09.2019 Praktický náhled na změny závazků ze smluv s ohledem na rozhodnutí ÚOHS
20.06.2019 IX. ročník pražské konference Asociace pro veřejné zakázky: Veřejné zakázky 2019 - Nové výklady a zkušenosti
11.04.2019 Předběžné tržní konzultace v praxi; jak je odlišit od průzkumu trhu
21.02.2019 Elektronické podepisování a elektronické dokumenty v zadávacím řízení
04.12.2018 Certifikát o absolvování zkoušky Školitel Národního elektronického nástroje (NEN) pro zadávání veřejných zakázek
28.11.2018 Zjednodušené podlimitní řízení a jeho průběh dle ZZVZ
18.10.2018 11. ročník dvoudenní říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky : Jak se žije se ZZVZ? Zřejmě lépe, než se čekalo
06.09.2018 Objasnění nebo doplnění dle § 46 ZZVZ vs. změna nabídky
14.08.2018 Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek pro zadavatele "začátečníky"
21.06.2018 VIII. ročník pražské konference Asociace pro veřejné zakázky : Veřejné zakázky 2018 - Jsme připraveni na povinnou elektronickou komunikaci?
05.06.2018 Zákon o veřejných zakázkách v roce 2018 - firemní školení
12.04.2018 Povinnost elektronické komunikace v zadávacích řízeních od 18. 10. 2018 a dopad GDPR na zadávání veřejných zakázek
23.11.2017 Hodnocení dle necenových kritérií ve veřejných zakázkách
18.10.2017 Zákon o zadávání veřejných zakázek 2017 - Zadávání veřejných zakázek po roce účinnosti nového zákona - praktický pohled na věc
12.10.2017 10. ročník dvoudenní říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky: Nový zákon - rok poté: pravý čas na diskusi
07.09.2017 Zadávání veřejných zakázek dělených na části dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
15.06.2017 VII. ročník pražské konference Asociace pro veřejné zakázky: Půl roku se zákonem o zadávání veřejných zakázek - jasno nebo skoro jasno?
11.04.2017 Povinná elektronická komunikace v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.
28.02.2017 Zadávací řízení v nadlimitním režimu
16.02.2017 Příprava a zpracování zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
29.11.2016 Změny závazků ze smluv z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
07.11.2016 Elektronizace veřejných zakázek - národní elektronický nástroj NEN
13.10.2016 9. ročník dvoudenní říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky: Dekáda za námi a nový zákon před námi, první postřehy a dopady nového zákona a zadávání veřejných zakázek do praxe
06.09.2016 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, III. blok
22.06.2016 Jak na kvalifikaci v rámci nového zákona - firemní školení
16.06.2016 VI. ročník pražské konference Asociace pro veřejné zakázky: Nový zákon o zadávání veřejných zakázek 2016 - procesní volnost, ale i odpovědnost
31.05.2016 Nadlimitní veřejné zakázky a možné způsoby jejich zadávání - v rámci již známých nebo zcela nových druhů zadávacích řízení - firemní školení
18.05.2016 Podlimitní veřejné zakázky a zjednodušené podlimitní řízení jako budoucí nejpoužívanější druh zadávacího řízení pro samosprávy - firemní školení
05.05.2016 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, II. blok
04.05.2016 Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn - firemní školení
27.04.2016 Elektronizace veřejných zakázek - národní elektronický nástroj NEN
29.03.2016 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, I. blok
18.02.2016 Povinné uveřejňování smluv dle zákona o registru smluv a centrální registr smluv
25.11.2015 Aplikace sociálních podmínek a sociálních hodnotících kritérií v zadávání veřejných zakázek
11.11.2015 Zákon o veřejných zakázkách - Veřejné zakázky v roce 2015 s výhledem do dalších let - aplikační a výkladové úskalí
08.10.2015 8. ročník dvoudenní říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky: Nová etapa v zadávání veřejných zakázek - revoluce v roce 2016 aneb taky co nového v elektronizaci, přezkumu a auditu
09.09.2015 Změny smluv dle stávající a nové právní úpravy veřejných zakázek
18.06.2015 V. ročník pražské konference Asociace pro veřejné zakázky. Veřejné zakázky v novém kabátě aneb co přinese nový zákon o zadávání veřejných zakázek v roce 2016
16.04.2015 Prokazování a posuzování kvalifikace a problematika s tím spojená (např. zohlednění sociálních aspektů dle § 101 ZVZ aj.)
12.02.2015 Praktická aplikace technické novely ZVZ a hodnocení nabídek, alias jak zohlednit v rámci hodnocení nabídek kvalitu
27.11.2014 Zadávání projektových služeb a soutěž o návrh
05.11.2014 Zákon o veřejných zakázkách - Veřejné zakázky v roce 2014 s výhledem do dalších let pro veřejné zadavatele s důrazem na praktickou aplikaci (pro pokročilé)
11.09.2014 Úskalí mimořádně nízké nabídkové ceny a jejího posuzování
19.06.2014 IV. ročník pražské konference Asociace pro veřejné zakázky. Bezpečná plavba v nestabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání
03.04.2014 Hlavní změny, které přináší nové zadávací směrnice EU
13.02.2014 Veřejné zakázky financované z EU
10.10.2013 6. ročník dvoudenní říjnové konference: Veřejné zakázky na sklonku 2013 - jak na to, co nás čeká a nemine
12.09.2013 Subdodavatelé a prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
06.06.2013 Pražská konference Asociace pro veřejné zakázky: Veřejné zakázky v roce 2013 - co Vás zajímá a jinde se nedozvíte
11.04.2013 Elektronické zadávání veřejných zakázek
21.02.2013 Na prahu roku s novelou - praktické poznatky
22.11.2012 Praktické a výkladové nejasnosti při posuzování nabídek
24.10.2012 Novela zákona o veřejných zakázkách v roce 2012 a prováděcí předpisy s důrazem na praktickou aplikaci (pro pokročilé)
07.06.2012 Pražská konference Asociace pro veřejné zakázky. Novela ZVZ - Transparentnost, nebo neúměrná zátěž?
15.05.2012 Prováděcí vyhlášky k novele ZVZ
26.04.2012 Zadávání veřejných zakázek aktuálně
28.03.2012 Výkladová a aplikační úskalí novely ZVZ
12.01.2012 Veřejné zakázky sektorových zadavatelů
13.10.2011 4. ročník dvoudenní konference Ascociace pro veřejné zakázky: Veřejné zakázky v roce 2011
27.04.2011 Dvoudenní seminář Zákon o veřejných zakázkách s důrazem na praktickou aplikaci (pro pokročilé)
07.10.2010 Novela zákona o veřejných zakázkách
19.05.2009 Zákon o veřejných zakázkách s důrazem na praktickou aplikaci
16.10.2006 Seminář Nový zákon o veřejných zakázkách 16. - 17. 10. 2006
11.10.2006 Konference Veřejné zakázky 10. - 11. 10. 2006
07.06.2006 Školení lektorů MMR zakončeného závěrečnou písemnou zkouškou k problematice: Zákon o veřejných zakázkách a zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení
17.08.2004 Školení školitelů zákona o veřejných zakázkách
18.12.2003 Workshop Dokonalá nabídka od A do Z
17.12.2003 Konference Veřejné zakázky 16. - 17. 12. 2003
(c) 2020 CompetConsult