Aktuality

Účinnost nové vyhlášky k profilům zadavatele od 1. 7. 2024

Již od 1. 7. 2024 vejde v účinnost část nové uveřejňovací vyhlášky (§ 11 odst. 1 a 5 vyhl. č. 345/2023 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele), která výrazně rozšiřuje rozsah povinně uveřejňovaných informací o veřejných zakázkách ve veřejné části elektronického nástroje, na tzv. profilu zadavatele. Kompletní výčet informací, které bude nezbytné od července uveřejňovat na profilu zadavatele, je obsahem přílohy č. 3 k této vyhlášce.

Vloženo: 28.06.2024

Novely na počátku roku 2024

  • K 1.1.2024 bylo pod číslem 435/2023 Sb. novelizováno Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
  • Od 1.2.2024 nabude účinnosti nová Vyhláška č. 345/2023 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely ZZVZ a náležitostech profilu zadavatele. Touto vyhláškou se ruší původní vyhláška č.  168/2016 Sb.
Vloženo: 04.01.2024

Nové limity ve veřejných zakázkách od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 se mění limity sloužící k určení nadlimitní veřejné zakázky. Národní limity pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby (2 mil. Kč) a stavební práce (6 mil. Kč) zůstávají nadále beze změny dle aktuální zákonné úpravy.

Přehled změn limitů naleznete ZDE.

 

 

Vloženo: 30.12.2023

Novelizovaný Zákon o zadávání veřejných zakázek

 

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek byla vyhlášena ve Sbírce zákonů. Má označení zákon č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (částka 84 Sbírky zákonů).

Novela nabude účinnosti 30. den po jejím vyhlášení, což připadá na 16. července 2023. Zadávací řízení zahájená v tento den již budou podléhat nové právní úpravě (platné znění s vyznačenými změnami). Novela přináší řadu změn – viz  základní přehled o změnách.

Podkladové materiály k legislativnímu procesu jsou dostupné na stránkách Poslanecké sněmovny (Sněmovní tisk 249). S detailní důvodovou zprávou k původnímu vládnímu návrhu zákona se můžete seznámit v tomto dokumentu.

 

Vloženo: 15.07.2023

OPAKUJEME ÚSPĚŠNÉ ŠKOLENÍ - ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V ROCE 2023

PRO VELKÝ ZÁJEM OPAKUJEME naše první letošní školení zabývající se aktuálními tématy v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Témata školení: 

  1. Na co si dát pozor při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně nahlédnutí do oborových, dotačních a jiných metodik
  2. Přípustnost změn závazků ze smlouvy na veřejné zakázky z pohledu ZZVZ a povinnosti spojené s uplatňováním těchto změn
  3. Podstatné změny, které má přinést novela ZZVZ v roce 2023

Termín a čas konání: pondělí 3. 4. 2023, 13:00 – 16:00 hod

Cena za 1 účastníka: 1.500,- Kč bez DPH (1 815,- Kč včetně DPH), platba bude provedena na základě předem vystavené faktury.

Počet účastníků je omezen na max. 20 osob.

Školení se bude konat v zasedací místnosti naší liberecké kanceláře na adrese Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec 1 – Staré Město.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 27. 3. 2023 na adresu competconsult@competconult.cz

 

Těšíme se na Vaši aktivní účast a věříme, že naše školení pro Vás budou přínosem.

Vloženo: 21.03.2023

POŘÁDÁME ŠKOLENÍ - ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V ROCE 2023 - kapacita je již vyčerpána !

Připravili jsme pro Vás první letošní školení zabývající se aktuálními tématy v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Témata školení: 

  1. Na co si dát pozor při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně nahlédnutí do oborových, dotačních a jiných metodik
  2. Přípustnost změn závazků ze smlouvy na veřejné zakázky z pohledu ZZVZ a povinnosti spojené s uplatňováním těchto změn
  3. Podstatné změny, které má přinést novela ZZVZ v roce 2023

Termín a čas konání: úterý 28. 2. 2023, 13:00 – 16:00 hod

Cena za 1 účastníka: 1.500,- Kč bez DPH (1 815,- Kč včetně DPH), platba bude provedena na základě předem vystavené faktury.

Počet účastníků je omezen na max. 20 osob, v případě většího zájmu jsme schopni nabídnout i další termín.

Školení se bude konat v zasedací místnosti naší liberecké kanceláře na adrese Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec 1 – Staré Město.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 22. 2. 2023 na adresu competconsult@competconult.cz

 

Těšíme se na Vaši aktivní účast a věříme, že naše školení pro Vás budou přínosem.

Vloženo: 09.02.2023

ZAJISTIT DODÁVKY ENERGIÍ POMŮŽE SAMOSPRÁVÁM KONTRAKTAČNÍ POVINNOST, konkrétní postup ukazuje společné doporučení MPO, MMR A ÚOHS

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravili soubor doporučení pro kraje, obce a jejich podřízené organizace, kterým se dosud nepodařilo zasmluvnit dodávky energií na příští rok.

Vláda ČR schválila takzvanou kontraktační povinnost, která umožní místním samosprávám uzavřít smlouvy na dodávky energií s dodavateli poslední instance. S tím, aby kraje a obce a jejich podřízené organizace využily tuto kontraktační povinnost co nejlépe a nejúčinněji, pomůže manuál, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – viz odkaz níže. Tento manuál připomíná veřejným zadavatelům, že dodávky energií jsou veřejnou zakázkou, kterou je nutno pořizovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy primárně v rámci řádných zadávacích řízení nebo i přes komoditní burzu. Ve výjimečných případech, zejména v případech, kdy předchozí řádné pokusy o nákup energií selhaly, mohou zadavatelé přistoupit k jednacímu řízení bez uveřejnění. Při využití tohoto postupu však musí mít přesvědčivě doloženo, že do krizové situace se zadavatelé nedostali vlastní vinou.

Doporučení MPO, MMR a ÚOHS ke kontraktaci elektřiny a plynu pro rok 2023 pro veřejné zadavatele Doporučení MPO, MMR a ÚOHS ke kontraktaci elektřiny a plynu pro rok 2023 pro veřejné zadavatele 151 KB

 ZDROJ: Společná tisková zpráva MPO, MMR a ÚOHS

Vloženo: 23.11.2022

Ve dnech 20. a 21. října 2022 jsme se již tradičně zúčastnili 14. ročníku říjnové konference 

Veřejné zakázky aktuálně #konference2022 #AVZ

Příspěvky prvního dne přednesli zástupci MMR, ÚOHS, MT Legal, KŠB a úvodní slovo pronesl kromě předsedy Výkonného výboru AVZ Tomáše Machurka také předseda ÚOHS Petr Mlsna a náměstkyně pro řízení sekce bydlení, výstavby a veřejného investování na ministerstvu pro místní rozvoj Leona Gergelová Šteigrová. Úvodní proslov ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše proběhl formou on-line připojení.

Příspěvky druhého dne prezentovali zástupci MUNI, MT Legal, HAVEL & PARTNERS, AK Chrenek, Kotrba a zahájení včetně úvodního příspěvku se ujal podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie Jaroslav Lexa.  

Konference se uskutečnila pod záštitou předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže doc. JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D. a vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D. 

Vloženo: 28.10.2022

Pozvánka na 10. ročník konference Asociace pro veřejné zakázky

Vážení kolegová a obchodní partneři,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na tradiční pražskou konferenci AVZ s názvem „Veřejné zakázky v proměnlivé době #konference2022 #AVZ”, která se uskuteční dne 2. června 2022 ve Spojce Karlín, Pernerova 697/35, Praha 8.

Na programu budou následující témata:

Střet zájmů a skuteční majitelé ve veřejných zakázkách 
Kvalita ve veřejných zakázkách
Vymezení předmětu veřejné zakázky
Bankovní záruka
Dynamické nákupní systémy vč. el. katalogů

Na konferenci je přislíbena také účast zástupce Ministerstva pro místní rozvoj.

Podrobnosti, program a možnost rezervace: www.avzkonference.cz 

Vloženo: 04.05.2022

VÝROČNÍ KONFERENCE AVZ - květen 2021

Vážení kolegové a obchodní partneři,

dovolujeme si Vás upozornit a pozvat na velmi zajímavou a skutečně originální on-line konferenci AVZ, kde budou vystupovat ti nejfundovanější odborníci a kde se dozvíte ty nejaktuálnější informace z oblasti veřejných zakázek a jejich zadávání.

Víme, že osobní setkání nic nenahradí a i nám už nabídky on-line školení lezou krkem. Tato akce bude ale jiná. Jaká? Napoví https://www.avzkonference.cz/videopozvanka.html

Koná se v úterý 25. 5. 2021 a rozhodně bude stát za to.

Podrobnosti, program a možnost rezervace: www.avzkonference.cz

Vloženo: 19.05.2021

Zapojili jsme se do výzkumu University Karlovy v oblasti veřejných zakázek

Zapojili jsme se do výzkumu veřejných zakázek, který provádí Universita Karlova ve spolupráci s konsorciem zahraničních universit. Tento výzkum fungování veřejného zadávání  identifikuje hlavní problémy současného systému veřejného zadávání a otevře debatu snížení administrativní náročnosti celého procesu. 

Jste zadavatel ?
Vyplňte tento anonymní dotazník i Vy. Každý vyplněný dotazník zvyšuje reprezentativnost celého výzkumu. Dotazník naleznete zde: https://www.surveymonkey.com/r/53GKKQC

 

Vloženo: 01.09.2020

NEN je ve FEN

Víte, že přes FEN.cz se můžete dostat k veřejným zakázkám zadávaným přes různé elektronické nástroje ? Funkční elektronický nástroj FEN přinesl během léta  řadu novinek, z níž za nejdůležitější považujeme skutečnost, že NEN už jde přes FEN ! Tedy dodavatelé registrovaní v Centrální databázi dodavatelů ve FEN mohou v tomto systému najít i veřejné zakázky zveřejňované v Národním elektronickém nástroji NEN. Více informací najdete na www.fen.cz.

 

Vloženo: 30.07.2020

Rozsah povinností administrátora veřejné zakázky

16. 7. 2020 jsme se zúčastnili semináře pořádaného Unií administrátorů veřejných zakázek na téma "Rozsah povinností administrátora veřejné zakázky". Jde o jeden z prvních počinů UNIAVEZ, jejímž jsme zakládajícím členem. O profesionalizaci oboru, ve kterém působíme již více než 20 let, se zasazujeme již dlouhou dobu a doufáme, že se nám s kolegy podařilo nakonec najít tu správnou platformu, která by mohla k tomuto cíli přispět. Už nyní pracujeme na vzorové příkazní smlouvě na administraci veřejné zakázky, kterou UNIAVEZ následně volně poskytne všem zájemcům.

Vloženo: 24.07.2020

Nabídka individuálního praktického školení NEN

Povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních včetně používání Národního elektronického nástroje (NEN) určeného pro administraci a zadávání veřejných zakázek je v plném proudu. Nabízíme Vám možnost uskutečnit individuální praktické školení pracovníků Vaší firmy s kvalifikovanou školitelkou Národního elektronického nástroje (NEN) pro zadávání veřejných zakázek Petrou Pýchovou, DiS. Školení se může konat ve Vaší firmě nebo v našich prostorách s kapacitou 5 osob. V případě zájmu či dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Vloženo: 01.07.2020

Prokazování kvalifikace zahraničního dodavatele dle ZZVZ

V čísle 01/2019 časopisu Veřejné zakázky v praxi najdete na str. 14 -17 článek na téma Prokazování kvalifikace zahraničního dodavatele a kvalifikace získané v zahraničí, na kterém se autorsky podílela naše  Martina Bufková Rychecká.

Vloženo: 10.01.2019

Administrátor veřejných zakázek - profese na vymření?

Zda jsou administrátoři veřejných zakázek na vymření si můžete přečíst v článku, který publikovala naše  Martina Bufková Rychecká v měsíčníku KOMORA.cz (04/2018).
Vloženo: 10.04.2018

Jaké jsou průměrné náklady na zpracování nabídky ?

Podle diplomové práce, na které se podílela Asociace pro veřejné zkázky (jejímiž jsme členy a zakladateli),  činí průměrné náklady na zpracování jedné nabídky 45 461,- Kč.
Více si můžete přečíst zde.

Vloženo: 09.02.2018

Méně byrokracie, více svobody

Už v říjnu začne platit nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Leitmotivem nové normy je omezení dnešní přebujelé administrativní zátěže.
Kritikové namítají, že nový zákon může vést k nárůstu korupčních příležitostí. „Je to sice zjednodušující tvrzení, ale částečně oprávněné je. Například možnost změnit rozsah původní veřejné zakázky až o 50 procent její původní hodnoty může být skutečně zneužit“....
Přečtěte si článek na toto téma od naší  Martiny Bufkové Rychecké v časopise EURO č. 38 v příloze Právo a byznys z 09/2016.

Vloženo: 21.09.2016

Veřejné zakázky znovu a lépe

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek má svá rizika. Zadavatelům i dodavatelům ale přinese také řadu výhod...
Přečtěte si článek na toto téma od naší  Martiny Bufkové Rychecké v časopise EURO z 5. 9. 2016.

 

Vloženo: 10.09.2016
(c) 2020 CompetConsult