Aktuality

KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA - děkujeme za pochopení.

Seminář k novému zákonu: „Praktické poznatky s aplikací nového zákona o veřejných zakázkách“ - Nový zákon č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek přinesl množství změn a nových postupů v dané praxi. Navazujeme tímto na naši úspěšnou sérii seminářů k tomuto tématu a zveme Vás na seminář "PRAKTICKÉ POZNATKY S APLIKACÍ NOVÉHO ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH". Cílem semináře je seznámit uživatele zákona s aktuálním vývojem výkladové a aplikační praxe se zaměřením na povinný obsah zadávací dokumentace, prokazování a posuzování kvalifikace a průběh posouzení a hodnocení nabídek. TERMÍN KONÁNÍ : 19. 6. 2017 od 9:00 do 12:30 hod Místo konání: Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec - školení proběhne v prostorách Kavárny v zahradě, která je v přízemí budovy.
Vloženo: 23. 5. 2017

PF 2017

S přáním příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2017 připojujeme poděkování za Vaši důvěru a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.

Vloženo: 21. 12. 2016

Dne 1. 10. 2016 vstoupil v platnost nový zákon o zadávání veřejných zakázek.

Tento zákon podstatným způsobem mění dosavadní zaběhnutou praxi a to zejména ve vztahu k procesním pravidlům jednotlivých druhů zadávacích řízení. Nový zákon již téměř ve všech bodech upouští od opatření přijatých v rámci tzv. protikorupční novely, která platila od dubna roku 2012 (novela zákona č. 55/2012 Sb.). Opatření, v podobě povinnosti rušit zadávací řízení v případě jedné nabídky nebo v povinnosti předběžně oznamovat a odůvodňovat veřejné zakázky, se ve vztahu k boji s korupcí ukázala jako zcela neúčinná. Co naopak přinesla, bylo neúměrné prodloužení zadávacích procesů, nemožnost některé specifické zakázky zadat a podstatné zvýšení administrativy. Přes všechna tato úskalí jsme, v období od účinnosti této novely do dnešního dne resp. do nabytí účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek, úspěšně zadministrovali téměř 300 veřejných zakázek, z nichž uvádím alespoň následující: •Výstavba sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada v Turnově •Výstavba nového heliportu pro Krajskou nemocnici Liberec •Dodávka nového lineárního urychlovače pro Krajskou nemocnici Liberec •Dodávky desítek nových přístrojů a dalšího vybavení pro Krajskou nemocnici Liberec, Nemocnici Jablonec nad Nisou, Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, Nemocnici s poliklinikou v Semilech •Nové expozice pro IQLANDII •Komplexní rekonstrukci základní školy v Hejnicích •Rekonstrukce a opravy ulic a komunikací ve městech Frýdlant, Novém Městě pod Smrkem, Hamru na Jezeře, Lomnici nad Popelkou, Tanvaldu •Vybudování nového lesoparku v ulici Seniorů ve Vratislavicích •Rekonstrukci komunitního centra v Ruprechticích •Obnovu sportoviště v Krásné Studánce •Dodávky přístrojů pro Centrum rozvoje strojírenského průzkumu Liberec •a řada dalších veřejných zakázek uvedených v sekci „Reference“. Za těmito úspěšnými projekty je poctivá a usilovná práce velkého množství lidí, kteří přispívají k rozvoji našeho regionu a k tomu, aby se lidem v našem kraji dobře a kvalitně žilo. Těší nás, že náš tým přispěl svou specializací a odbornou prací k tomuto rozvoji.
Vloženo: 6. 10. 2016

Opakování semináře „Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn“

Navazujeme na naši úspěšnou sérii jarních seminářů k novému zákonu č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a z důvodu zájmu a žádostí ze strany odborné veřejnosti opakujeme seminář „Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn“, kde se seznámíte s novým právním předpisem, novým pojetím zadávání veřejných zakázek a se základními změnami v zadávací praxi. Termín konání : 21. 9. 2016 od 9:00 do 12:30 hod na adrese společnosti Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec - školení proběhne v prostorách Kavárny v zahradě, která je v přízemí budovy. Přihlásit se můžete v sekci "Školení", kde je ke stažení závazná přihláška.
Vloženo: 1. 9. 2016

Čtvrtý seminář k novému zákonu: Jak na kvalifikaci v rámci nového zákona

Termín konání : 22. 6. 2016 od 9:00 do 12:30 hod na adrese společnosti Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec - školení proběhne v prostorách Kavárny v zahradě, která je v přízemí budovy.
Vloženo: 31. 5. 2016

Třetí seminář k novému zákonu: Nadlimitní veřejné zakázky a možné způsoby jejich zadávání - v rámci již známých nebo zcela nových druhů zadávacích řízení

Termín konání : 31. 5. 2016 od 9:00 do 12:30 hod na adrese společnosti Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec - školení proběhne v prostorách Kavárny v zahradě, která je v přízemí budovy.
Vloženo: 19. 5. 2016

Druhý seminář k novému zákonu: Podlimitní veřejné zakázky a zjednodušené podlimitní řízení jako budoucí nejpoužívanější druh zadávacího řízení pro samosprávy

Termín konání : 18. 5. 2016 od 9:00 do 12:30 hod na adrese společnosti Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec - školení proběhne v prostorách Kavárny v zahradě, která je v přízemí budovy.
Vloženo: 10. 5. 2016

Dne 29. 4. 2016 vyšly ve Sbírce zákonů zákon č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek a zákon č. 135/2016 Sb.,

zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek. Zákon naleznete ve Sbírce zákonů v částce č. 51/2016. Oba zákony jsou účinné od 1. října 2016. Znění zákonů jsou dostupná na internetu zde: http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-134.htm http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-135.htm
Vloženo: 2. 5. 2016

Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek začnou platit až od podzimu.

Sněmovna přistoupila na pozměňovací návrh Senátu a odložila účinnost nového zákona o zadávání veřejných zakázek o tři měsíce. Původně měl zákon začít platit tři měsíce po vyhlášení ve sbírce, nyní by měl začít platit až šest měsíců po vyhlášení. Zákon nyní dostane k podpisu prezident.
Vloženo: 20. 4. 2016

První seminář k novému zákonu : Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn

Termín konání : 4. 5. 2016 od 9:00 do 12:30 hod v sídle společnosti Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec
Vloženo: 15. 4. 2016

Školení k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek

Přestože Senát ČR vrátil Poslanecké sněmovně nový zákon o zadávání veřejných zakázek, jeho znění se už s velkou pravděpodobností měnit nebude. Jediné o co se hraje, je konečný termín pro nabytí účinnosti. Tento nový zákon přináší velké množství změn v dosavadní praxi a proto je nejvyšší čas začít se jím podrobně zabývat. Zveme Vás tímto na naše semináře, kde se budeme snažit Vás postupně s novým právním předpisem seznámit a společně budeme hledat praktická řešení, jak se se změnami v zadávací praxi co nejlépe vypořádat. Semináře povede Ing. Martina Bufková Rychecká, jednatelka společnosti, členka Rady Asociace veřejných zakázek, školitelka s 20 letou praxí se zadáváním veřejných zakázek. Semináře se budou konat v sídle naší liberecké pobočky vždy v dopoledních hodinách od 9.00 do 12.30 hod. s krátkou pauzou na kávu. Místo školení: Liberec, Tržní náměstí 876/11 Předběžné časy školení: 09.00 – 12.30 hod. Cena: 1.331,- Kč včetně DPH za účastníka. Harmonogram prvního bloku školení k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek: 1) Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn Termín konání: 4. 5. 2016 2) Podlimitní veřejné zakázky a zjednodušené podlimitní řízení jako budoucí nejpoužívanější druh zadávacího řízení pro samosprávy Termín konání: 18. 5. 2016 3) Nadlimitní veřejné zakázky a možné způsoby jejich zadání - v rámci již známých nebo zcela nových druhů zadávacích řízení Termín konání: 31. 5. 2016 Další témata a termíny školení budeme postupně doplňovat.
Vloženo: 14. 4. 2016

Účinnost nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Senát vrátil Poslanecké sněmovně nový zákon o zadávání veřejných zakázek s jediným pozměňovacím návrhem – prodloužit nabytí účinnosti zákona ze 3 na 6 měsíců. Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, nový zákon nezačne platit dříve než 1. října letošního roku.
Vloženo: 13. 4. 2016

Rekapitulace roku 2015

Naše firma v loňském roce zadala celkem 47 veřejných zakázek ve finančním objemu cca 418 mil. Kč, z nichž ve 26 případech šlo o řádná zadávací řízení v režimu zákona, v 8 případech se jednalo o JŘBU a ve 13 případech jsme zadali zakázky malého rozsahu. Celkově jsme zadali veřejné zakázky ve finančním objemu 372 mil. Kč a našim zadavatelům jsme oproti předpokládané hodnotě ušetřili 61 mil. Kč. Za zmínku stojí i skutečnost, že nejméně v 10 případech se jednalo o otevřená zadávací řízení rozdělená na dvě a více částí.
Vloženo: 25. 2. 2016

Chystáme semináře k novému zákonu o zadávacích řízeních

Nový zákon o zadávacích řízeních, který by měl nabýt účinnosti od dubna letošního roku prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně a v současné době probíhá jeho projednávání ve výborech. V souvislosti s touto velkou novelou pro Vás společnost Compet Consult chystá blok seminářů, o jejichž termínech i tématech budete brzy informováni.
Vloženo: 8. 1. 2016

Novela zákona o veřejných zakázkách

Dne 1. ledna 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která se týká rozšíření základních kvalifikačních předpokladů. Novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 28.12.2015 pod číslem. 375/2015 Sb.
Vloženo: 5. 1. 2016

Nové finanční limity

Od 1. ledna 2016 se změnily finanční limity pro účely zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona pro nadlimitní veřejné zakázky. Přehled limitů naleznete zde: http://www.portal-vz.cz/getmedia/ceb330b4-98a3-44c6-8547-eb0621961892/Nove-financni-limity-pro-verejne-zakazky-a-koncese-platne-od-1-1-2016.pdf
Vloženo: 4. 1. 2016

Nabytí účinnosti technické novely ZVZ

Dne 6.3.2015 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon naleznete ve Sbírce zákonů v částce č. 19/2015 Sb.
Vloženo: 6. 3. 2015

Novela ZVZ přijata

Dne 10. 2. 2015 byla přijata technická novela ZVZ, která nabyde účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Technickou novelou dochází mj. především: _-k připuštění hodnocení nabídek dle § 78 odst. 4 ZVZ dle kritérií organizace, kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, pokud mají významný vliv na její plnění, _-k navýšení procentního limitu pro dodatečné stavební práce/služby dle § 23 odst. 7 písm. a) bod 3 ZVZ z 20 na 30 % za předpokladu, že se jedná o okolnosti, které „zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat“ (místo dosavadních „objektivně“ nepředvídaných okolností) _-ke zrušení povinnosti zrušit zadávací řízení při jedné nabídce, _-v případě el. aukce k posouzení ceny z hl. mimořádně nízké nabídkové ceny až po jejím skončení, _-ke změnám v přezkumném řízení vedeném u ÚOHS, _-k dalším změnám ZVZ.
Vloženo: 16. 2. 2015

Školení k ZVZ po novele

V souvislosti s přijetím technické novely ZVZ nabízíme školení zadavatelů i uchazečů připravené na míru konkrétního klienta. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu: competconsult@competconsult.cz nebo tel: 481030368.
Vloženo: 16. 2. 2015

Připravovaná školení

Více informací

Vyhlášená zadávací řízení

22. 11. 2017
Prodloužená záruka pro vozidla MB Sprinter

1. 11. 2017
Revitalizace Příšovky II. etapa

24. 10. 2017
Školení odborných pracovníků centra transferu technologií VÚTS Liberec

9. 10. 2017
Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. v budovách "I" a "E"

© 2016 CompetConsult