Aktuality

PF 2018

Všem našim klientům i fanouškům přejeme krásné Vánoce a v novém roce jenom samé úspěšně zadané veřejné zakázky
Vloženo: 27. 12. 2017

KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA - děkujeme za pochopení.

Seminář k novému zákonu: „Praktické poznatky s aplikací nového zákona o veřejných zakázkách“ - Nový zákon č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek přinesl množství změn a nových postupů v dané praxi. Navazujeme tímto na naši úspěšnou sérii seminářů k tomuto tématu a zveme Vás na seminář "PRAKTICKÉ POZNATKY S APLIKACÍ NOVÉHO ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH". Cílem semináře je seznámit uživatele zákona s aktuálním vývojem výkladové a aplikační praxe se zaměřením na povinný obsah zadávací dokumentace, prokazování a posuzování kvalifikace a průběh posouzení a hodnocení nabídek. TERMÍN KONÁNÍ : 19. 6. 2017 od 9:00 do 12:30 hod Místo konání: Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec - školení proběhne v prostorách Kavárny v zahradě, která je v přízemí budovy.
Vloženo: 23. 5. 2017

PF 2017

S přáním příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2017 připojujeme poděkování za Vaši důvěru a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.

Vloženo: 21. 12. 2016

Dne 1. 10. 2016 vstoupil v platnost nový zákon o zadávání veřejných zakázek.

Tento zákon podstatným způsobem mění dosavadní zaběhnutou praxi a to zejména ve vztahu k procesním pravidlům jednotlivých druhů zadávacích řízení. Nový zákon již téměř ve všech bodech upouští od opatření přijatých v rámci tzv. protikorupční novely, která platila od dubna roku 2012 (novela zákona č. 55/2012 Sb.). Opatření, v podobě povinnosti rušit zadávací řízení v případě jedné nabídky nebo v povinnosti předběžně oznamovat a odůvodňovat veřejné zakázky, se ve vztahu k boji s korupcí ukázala jako zcela neúčinná. Co naopak přinesla, bylo neúměrné prodloužení zadávacích procesů, nemožnost některé specifické zakázky zadat a podstatné zvýšení administrativy. Přes všechna tato úskalí jsme, v období od účinnosti této novely do dnešního dne resp. do nabytí účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek, úspěšně zadministrovali téměř 300 veřejných zakázek, z nichž uvádím alespoň následující: •Výstavba sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada v Turnově •Výstavba nového heliportu pro Krajskou nemocnici Liberec •Dodávka nového lineárního urychlovače pro Krajskou nemocnici Liberec •Dodávky desítek nových přístrojů a dalšího vybavení pro Krajskou nemocnici Liberec, Nemocnici Jablonec nad Nisou, Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, Nemocnici s poliklinikou v Semilech •Nové expozice pro IQLANDII •Komplexní rekonstrukci základní školy v Hejnicích •Rekonstrukce a opravy ulic a komunikací ve městech Frýdlant, Novém Městě pod Smrkem, Hamru na Jezeře, Lomnici nad Popelkou, Tanvaldu •Vybudování nového lesoparku v ulici Seniorů ve Vratislavicích •Rekonstrukci komunitního centra v Ruprechticích •Obnovu sportoviště v Krásné Studánce •Dodávky přístrojů pro Centrum rozvoje strojírenského průzkumu Liberec •a řada dalších veřejných zakázek uvedených v sekci „Reference“. Za těmito úspěšnými projekty je poctivá a usilovná práce velkého množství lidí, kteří přispívají k rozvoji našeho regionu a k tomu, aby se lidem v našem kraji dobře a kvalitně žilo. Těší nás, že náš tým přispěl svou specializací a odbornou prací k tomuto rozvoji.
Vloženo: 6. 10. 2016

Opakování semináře „Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn“

Navazujeme na naši úspěšnou sérii jarních seminářů k novému zákonu č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a z důvodu zájmu a žádostí ze strany odborné veřejnosti opakujeme seminář „Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn“, kde se seznámíte s novým právním předpisem, novým pojetím zadávání veřejných zakázek a se základními změnami v zadávací praxi. Termín konání : 21. 9. 2016 od 9:00 do 12:30 hod na adrese společnosti Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec - školení proběhne v prostorách Kavárny v zahradě, která je v přízemí budovy. Přihlásit se můžete v sekci "Školení", kde je ke stažení závazná přihláška.
Vloženo: 1. 9. 2016

Čtvrtý seminář k novému zákonu: Jak na kvalifikaci v rámci nového zákona

Termín konání : 22. 6. 2016 od 9:00 do 12:30 hod na adrese společnosti Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec - školení proběhne v prostorách Kavárny v zahradě, která je v přízemí budovy.
Vloženo: 31. 5. 2016

Třetí seminář k novému zákonu: Nadlimitní veřejné zakázky a možné způsoby jejich zadávání - v rámci již známých nebo zcela nových druhů zadávacích řízení

Termín konání : 31. 5. 2016 od 9:00 do 12:30 hod na adrese společnosti Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec - školení proběhne v prostorách Kavárny v zahradě, která je v přízemí budovy.
Vloženo: 19. 5. 2016

Druhý seminář k novému zákonu: Podlimitní veřejné zakázky a zjednodušené podlimitní řízení jako budoucí nejpoužívanější druh zadávacího řízení pro samosprávy

Termín konání : 18. 5. 2016 od 9:00 do 12:30 hod na adrese společnosti Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec - školení proběhne v prostorách Kavárny v zahradě, která je v přízemí budovy.
Vloženo: 10. 5. 2016

Dne 29. 4. 2016 vyšly ve Sbírce zákonů zákon č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek a zákon č. 135/2016 Sb.,

zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek. Zákon naleznete ve Sbírce zákonů v částce č. 51/2016. Oba zákony jsou účinné od 1. října 2016. Znění zákonů jsou dostupná na internetu zde: http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-134.htm http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-135.htm
Vloženo: 2. 5. 2016

Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek začnou platit až od podzimu.

Sněmovna přistoupila na pozměňovací návrh Senátu a odložila účinnost nového zákona o zadávání veřejných zakázek o tři měsíce. Původně měl zákon začít platit tři měsíce po vyhlášení ve sbírce, nyní by měl začít platit až šest měsíců po vyhlášení. Zákon nyní dostane k podpisu prezident.
Vloženo: 20. 4. 2016

První seminář k novému zákonu : Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn

Termín konání : 4. 5. 2016 od 9:00 do 12:30 hod v sídle společnosti Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec
Vloženo: 15. 4. 2016

Školení k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek

Přestože Senát ČR vrátil Poslanecké sněmovně nový zákon o zadávání veřejných zakázek, jeho znění se už s velkou pravděpodobností měnit nebude. Jediné o co se hraje, je konečný termín pro nabytí účinnosti. Tento nový zákon přináší velké množství změn v dosavadní praxi a proto je nejvyšší čas začít se jím podrobně zabývat. Zveme Vás tímto na naše semináře, kde se budeme snažit Vás postupně s novým právním předpisem seznámit a společně budeme hledat praktická řešení, jak se se změnami v zadávací praxi co nejlépe vypořádat. Semináře povede Ing. Martina Bufková Rychecká, jednatelka společnosti, členka Rady Asociace veřejných zakázek, školitelka s 20 letou praxí se zadáváním veřejných zakázek. Semináře se budou konat v sídle naší liberecké pobočky vždy v dopoledních hodinách od 9.00 do 12.30 hod. s krátkou pauzou na kávu. Místo školení: Liberec, Tržní náměstí 876/11 Předběžné časy školení: 09.00 – 12.30 hod. Cena: 1.331,- Kč včetně DPH za účastníka. Harmonogram prvního bloku školení k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek: 1) Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn Termín konání: 4. 5. 2016 2) Podlimitní veřejné zakázky a zjednodušené podlimitní řízení jako budoucí nejpoužívanější druh zadávacího řízení pro samosprávy Termín konání: 18. 5. 2016 3) Nadlimitní veřejné zakázky a možné způsoby jejich zadání - v rámci již známých nebo zcela nových druhů zadávacích řízení Termín konání: 31. 5. 2016 Další témata a termíny školení budeme postupně doplňovat.
Vloženo: 14. 4. 2016

Účinnost nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Senát vrátil Poslanecké sněmovně nový zákon o zadávání veřejných zakázek s jediným pozměňovacím návrhem – prodloužit nabytí účinnosti zákona ze 3 na 6 měsíců. Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, nový zákon nezačne platit dříve než 1. října letošního roku.
Vloženo: 13. 4. 2016

Rekapitulace roku 2015

Naše firma v loňském roce zadala celkem 47 veřejných zakázek ve finančním objemu cca 418 mil. Kč, z nichž ve 26 případech šlo o řádná zadávací řízení v režimu zákona, v 8 případech se jednalo o JŘBU a ve 13 případech jsme zadali zakázky malého rozsahu. Celkově jsme zadali veřejné zakázky ve finančním objemu 372 mil. Kč a našim zadavatelům jsme oproti předpokládané hodnotě ušetřili 61 mil. Kč. Za zmínku stojí i skutečnost, že nejméně v 10 případech se jednalo o otevřená zadávací řízení rozdělená na dvě a více částí.
Vloženo: 25. 2. 2016

Chystáme semináře k novému zákonu o zadávacích řízeních

Nový zákon o zadávacích řízeních, který by měl nabýt účinnosti od dubna letošního roku prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně a v současné době probíhá jeho projednávání ve výborech. V souvislosti s touto velkou novelou pro Vás společnost Compet Consult chystá blok seminářů, o jejichž termínech i tématech budete brzy informováni.
Vloženo: 8. 1. 2016

Novela zákona o veřejných zakázkách

Dne 1. ledna 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která se týká rozšíření základních kvalifikačních předpokladů. Novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 28.12.2015 pod číslem. 375/2015 Sb.
Vloženo: 5. 1. 2016

Nové finanční limity

Od 1. ledna 2016 se změnily finanční limity pro účely zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona pro nadlimitní veřejné zakázky. Přehled limitů naleznete zde: http://www.portal-vz.cz/getmedia/ceb330b4-98a3-44c6-8547-eb0621961892/Nove-financni-limity-pro-verejne-zakazky-a-koncese-platne-od-1-1-2016.pdf
Vloženo: 4. 1. 2016

Nabytí účinnosti technické novely ZVZ

Dne 6.3.2015 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon naleznete ve Sbírce zákonů v částce č. 19/2015 Sb.
Vloženo: 6. 3. 2015

Novela ZVZ přijata

Dne 10. 2. 2015 byla přijata technická novela ZVZ, která nabyde účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Technickou novelou dochází mj. především: _-k připuštění hodnocení nabídek dle § 78 odst. 4 ZVZ dle kritérií organizace, kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, pokud mají významný vliv na její plnění, _-k navýšení procentního limitu pro dodatečné stavební práce/služby dle § 23 odst. 7 písm. a) bod 3 ZVZ z 20 na 30 % za předpokladu, že se jedná o okolnosti, které „zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat“ (místo dosavadních „objektivně“ nepředvídaných okolností) _-ke zrušení povinnosti zrušit zadávací řízení při jedné nabídce, _-v případě el. aukce k posouzení ceny z hl. mimořádně nízké nabídkové ceny až po jejím skončení, _-ke změnám v přezkumném řízení vedeném u ÚOHS, _-k dalším změnám ZVZ.
Vloženo: 16. 2. 2015

Školení k ZVZ po novele

V souvislosti s přijetím technické novely ZVZ nabízíme školení zadavatelů i uchazečů připravené na míru konkrétního klienta. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu: competconsult@competconsult.cz nebo tel: 481030368.
Vloženo: 16. 2. 2015

Připravovaná školení

Více informací

Vyhlášená zadávací řízení

13. 2. 2018
„Frýdlant, ulice U Plovárny a Havlíčkova – obnova vodovodu a kanalizace, zpevněné plochy, chodníky a komunikace“

13. 2. 2018
„Frýdlant, lokalita Hág – dokončení obnovy vodovodu“

13. 2. 2018
„Modernizace budovy Základní školy Chrastava“

8. 12. 2017
Detektor oxidu uhelnatého

© 2016 CompetConsult