Ing. Martina Bufková Rychecká

jednatelka firmy

členka Rady Asociace pro veřejné zakázky, kvalifikovaný školitel MMR k ZVZ

Školení a kurzy

1995 - dosud ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE PRO OBLAST VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - např. viz seznam:
17.-18.08.2004 Školení školitelů o veřejných zakázkách pořádané MMR ve spolupráci s twinningovým partnerem ze SRN
24.–25.05.2005 Konference IIR k veřejným zakázkám
17.10.2008 Seminář k zákonu č. 40/2004 Sb. organizovaný ÚOHS
23.02.2006 Seminář k aktuálním otázkám v oblasti veřejných zakázek a nový zákon veřejných zakázkách, pořádaný ÚOHS
05/2006–06/2006 Školení lektorů MMR k problematice zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a z. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení zakončené písemnou zkouškou
10.–11.10.2006 Konference IIR k veřejným zakázkám
25.1.2007 Seminář pořádaný MMR ČR na téma „PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP aneb možnost zajištění úkolů veřejného sektoru“
27.–28.2.2007 Konference „Veřejné zakázky“ – ÚOHS Brno
04/2007–12/2007 Souhrn seminářů na téma „Veřejné zakázky“, pořádaný ÚOHS
23.–24.05.2007 Seminář „Zákon o veřejných zakázkách – prováděcí předpisy, první zkušenosti s aplikací“, pořádaný UNIT spol. s r.o. - odborná spolupráce: ROWAN LEGAL, sdružení advokátů
2007 - dosud Pravidelná účast na seminářích k "Zákonu o veřejných zakázkách", pořádaných UNIT spol. s r.o. - odborná spolupráce: MT LEGAL,s.r.o.
2008 - dosud Pravidelná účast na každoročních letních a podzimních konferencích k veřejným zakázkám, pořádaných Asociací pro veřejné zakázky
2008 - dosud Pravidelná účast na tématických setkáních k aktuálním otázkám pořádaných Asociací veřejných zakázek 4x ročně


Přednášková činnost

Od roku 1996 - dosud pravidelné školení vedoucích pracovníků Magistrátu města Liberec a volených zástupců města k zákonu o veřejných zakázkách
2002 - dosud školení zadavatelů veřejných zakázek i uchazečů v rámci činnosti firmy Compet Consult s.r.o.
07.06.2006 vydáno pověření MMR ČR k výkonu lektorské činnosti pro zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
10/2006 lektorská činnost v projektu „Partnerství pro Liberecký kraj“ – Euromanažer, realizační část, modul Veřejné zakázky
2007 - 2012 pravidelné školení pro zaměstnance firmy Linet spol. s r.o. – zákon o veřejných zakázkách z pohledu uchazeče
01/2008 v rámci spolupráce s časopisem Veřejné zakázky - školení pro zaměstnance firmy Carl Zeiss spol. s r.o. - zákon o veřejných zakázkách z pohledu uchazeče
11/2008 v rámci spolupráce s firmou 1.VOX a.s. školení pro zaměstnance firmy STREICHER spol. s r. o. Plzeň
2008 - 2012 opakovaní školení zaměstnanců Vodohospodář-ského sdružení Turnov - zákon o veřejných zakázkách z pohledu zadavatele
2010 - 2012 pravidelné školení zaměstnanců firmy EUROVIA CS, a.s. k aktuálním otázkám ZVZ
2010 - 2012 pravidelné školení zaměstnanců firmy SaM silnice a mosty a.s. k aktuálním otázkám VZV
05/2012 školení zástupců samospráv - Frýdlantsko
05/2012 "Stavební veřejné zakázky" - pro nakladatelství Forum, Praha Pankrác
06/2012 školení zástupců samospráv - Mikroregion Podsázavsko
09/2012 "Stavební veřejné zakázky ve světle novely" - vedení tématického setkání AVZ
05/2013 "Zákon o veřejných zakázkách - praktická aplikace" - vedení semináře pro pracovníky Města Frýdlant, okres Liberec
06/2013 "Zadávání veřejných zakázek v oblasti facility managementu a stavebních prací" - vedení semináře pro VZP ČR
12/2013 "Zadávání veřejných zakázek - v rámci projektu "Za vzděláním a příklady dobré praxe" - vedení semináře pro OPS Máchovo jezero
2/2014 "Praktická aplikace zákona o veřejných zakázkách" pro pracovníky statutárního města Liberec - vedení semináře, přednášející odborník
04/2014 "Zákon o veřejných zakázkách" školení pro oblast vodohospodářských staveb z pohledu uchazeče - vedení semináře, přednášející odborník
06/2014 "Zákon o veřejných zakázkách" - praktická aplikace zákona pro uchazeče - vedení semináře, přednášející odborník
16.04.2015 Tématické setkání "Prokazování a posuzování kvalifikace a problematika s tím spojená", pořádané AVZ - přednášející odborník
4/2015 "Praktická aplikace zákona o veřejných zakázkách" pro uchazeče o stavební práce - vedení semináře, přednášející odborník
11/2015 "Praktická aplikace zákona o veřejných zakázkách" pro pracovníky Liberecká IS, a.s. - vedení semináře, přednášející odnorník
29. 3. 2016 „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, I. blok“, seminář pořádaný AVZ – přednášející odborník
04.05.2016 Školení k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek „Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn“ pro zadavatele veřejných zakázek – vedení školení, přednášející odborník
18.05.2016 Školení k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek „Podlimitní veřejné zakázky a zjednodušené podlimitní řízení jako budoucí nejpoužívanější druh zadávacího řízení pro samosprávy“ pro zadavatele veřejných zakázek – vedení školení, přednášející odborník
27.05.2016 Školení k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek pro pracovníky VHS Turnov - vedení školení, přednášející odborník
31.05.2016 Školení k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek „Nadlimitní veřejn é zakázky a možné způsoby jejich zadávání - v rámci již známých nebo zcela nových druhů zadávacích řízení“ pro zadavatele veřejných zakázek – vedení školení, přednášející odborník

Připravovaná školení

Více informací

Vyhlášená zadávací řízení

5. 12. 2020
Divadlo F. X. Šaldy Liberec - rekonstrukce hlediště

2. 12. 2019
MSB - Dostavba hlavní budovy - dodávka expozice část 1 Nábytek, vitríny

2. 12. 2019
MSB - Dostavba hlavní budovy - dodávka expozice část 2 Svítidla

31. 10. 2019
Líšný - výstavba ČOV a odkanalizování části obce

© 2019 CompetConsult