Ing. Martina Bufková Rychecká

jednatelka firmy

členka Rady Asociace pro veřejné zakázky, kvalifikovaný školitel MMR k ZVZ

Školení a kurzy

1995 - dosud ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE PRO OBLAST VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - např. viz seznam:
17.-18.08.2004 Školení školitelů o veřejných zakázkách pořádané MMR ve spolupráci s twinningovým partnerem ze SRN
24.–25.05.2005 Konference IIR k veřejným zakázkám
17.10.2008 Seminář k zákonu č. 40/2004 Sb. organizovaný ÚOHS
23.02.2006 Seminář k aktuálním otázkám v oblasti veřejných zakázek a nový zákon veřejných zakázkách, pořádaný ÚOHS
05/2006–06/2006 Školení lektorů MMR k problematice zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a z. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení zakončené písemnou zkouškou
10.–11.10.2006 Konference IIR k veřejným zakázkám
25.1.2007 Seminář pořádaný MMR ČR na téma „PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP aneb možnost zajištění úkolů veřejného sektoru“
27.–28.2.2007 Konference „Veřejné zakázky“ – ÚOHS Brno
04/2007–12/2007 Souhrn seminářů na téma „Veřejné zakázky“, pořádaný ÚOHS
23.–24.05.2007 Seminář „Zákon o veřejných zakázkách – prováděcí předpisy, první zkušenosti s aplikací“, pořádaný UNIT spol. s r.o. - odborná spolupráce: ROWAN LEGAL, sdružení advokátů
2007 - dosud Pravidelná účast na seminářích k "Zákonu o veřejných zakázkách", pořádaných UNIT spol. s r.o. - odborná spolupráce: MT LEGAL,s.r.o.
2008 - dosud Pravidelná účast na každoročních letních a podzimních konferencích k veřejným zakázkám, pořádaných Asociací pro veřejné zakázky
2008 - dosud Pravidelná účast na tématických setkáních k aktuálním otázkám pořádaných Asociací veřejných zakázek 4x ročně


Přednášková činnost

Od roku 1996 - dosud pravidelné školení vedoucích pracovníků Magistrátu města Liberec a volených zástupců města k zákonu o veřejných zakázkách
2002 - dosud školení zadavatelů veřejných zakázek i uchazečů v rámci činnosti firmy Compet Consult s.r.o.
07.06.2006 vydáno pověření MMR ČR k výkonu lektorské činnosti pro zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
10/2006 lektorská činnost v projektu „Partnerství pro Liberecký kraj“ – Euromanažer, realizační část, modul Veřejné zakázky
2007 - 2012 pravidelné školení pro zaměstnance firmy Linet spol. s r.o. – zákon o veřejných zakázkách z pohledu uchazeče
01/2008 v rámci spolupráce s časopisem Veřejné zakázky - školení pro zaměstnance firmy Carl Zeiss spol. s r.o. - zákon o veřejných zakázkách z pohledu uchazeče
11/2008 v rámci spolupráce s firmou 1.VOX a.s. školení pro zaměstnance firmy STREICHER spol. s r. o. Plzeň
2008 - 2012 opakovaní školení zaměstnanců Vodohospodář-ského sdružení Turnov - zákon o veřejných zakázkách z pohledu zadavatele
2010 - 2012 pravidelné školení zaměstnanců firmy EUROVIA CS, a.s. k aktuálním otázkám ZVZ
2010 - 2012 pravidelné školení zaměstnanců firmy SaM silnice a mosty a.s. k aktuálním otázkám VZV
05/2012 školení zástupců samospráv - Frýdlantsko
05/2012 "Stavební veřejné zakázky" - pro nakladatelství Forum, Praha Pankrác
06/2012 školení zástupců samospráv - Mikroregion Podsázavsko
09/2012 "Stavební veřejné zakázky ve světle novely" - vedení tématického setkání AVZ
05/2013 "Zákon o veřejných zakázkách - praktická aplikace" - vedení semináře pro pracovníky Města Frýdlant, okres Liberec
06/2013 "Zadávání veřejných zakázek v oblasti facility managementu a stavebních prací" - vedení semináře pro VZP ČR
12/2013 "Zadávání veřejných zakázek - v rámci projektu "Za vzděláním a příklady dobré praxe" - vedení semináře pro OPS Máchovo jezero
2/2014 "Praktická aplikace zákona o veřejných zakázkách" pro pracovníky statutárního města Liberec - vedení semináře, přednášející odborník
04/2014 "Zákon o veřejných zakázkách" školení pro oblast vodohospodářských staveb z pohledu uchazeče - vedení semináře, přednášející odborník
06/2014 "Zákon o veřejných zakázkách" - praktická aplikace zákona pro uchazeče - vedení semináře, přednášející odborník
16.04.2015 Tématické setkání "Prokazování a posuzování kvalifikace a problematika s tím spojená", pořádané AVZ - přednášející odborník
4/2015 "Praktická aplikace zákona o veřejných zakázkách" pro uchazeče o stavební práce - vedení semináře, přednášející odborník
11/2015 "Praktická aplikace zákona o veřejných zakázkách" pro pracovníky Liberecká IS, a.s. - vedení semináře, přednášející odnorník
29. 3. 2016 „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, I. blok“, seminář pořádaný AVZ – přednášející odborník
04.05.2016 Školení k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek „Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn“ pro zadavatele veřejných zakázek – vedení školení, přednášející odborník
18.05.2016 Školení k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek „Podlimitní veřejné zakázky a zjednodušené podlimitní řízení jako budoucí nejpoužívanější druh zadávacího řízení pro samosprávy“ pro zadavatele veřejných zakázek – vedení školení, přednášející odborník
27.05.2016 Školení k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek pro pracovníky VHS Turnov - vedení školení, přednášející odborník
31.05.2016 Školení k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek „Nadlimitní veřejn é zakázky a možné způsoby jejich zadávání - v rámci již známých nebo zcela nových druhů zadávacích řízení“ pro zadavatele veřejných zakázek – vedení školení, přednášející odborník

Připravovaná školení

Více informací

Vyhlášená zadávací řízení

24. 5. 2019
Zajištění poledního stravování pro Gymnázium Česká Lípa

29. 4. 2019
Ozvučení bazénové haly Oblastní galerie Liberec

1. 4. 2019
Výstavba nové mateřské školy Hejnice

22. 3. 2019
Obnova a revitalizace vegetačních úprav před Chrámem navštívení Panny Marie

© 2019 CompetConsult