Ing. Martina Bufková Rychecká

jednatelka firmy


zakládající členka a členka Rady Asociace pro veřejné zakázky

zakládající členka a místopředsedkyně Unie administrátorů veřejných zakázek

členka pracovní skupiny Asociace pro veřejné zakázky zaměřené na veřejné zakázky v oblasti zdravotnictví

odborná lektorka a školitelka
Absolvovaná školení a certifikáty


3. ročník dvoudenní Májové konference o veřejných zakázkách, UOHS, Brno


15.05.2024

Ustanovení § 46 ZZVZ – jeho aplikovatelnost a limity


25.04.2024

QCM KONFERENCE: JARO 2024 Svěží vítr v práci s veřejnými zakázkami a nový věstník VZ 


16.04.2024

Projektové řízení VZ od úvah / záměru až po contract management - příklady z praxe


19.03.2024

Hodnocení kvality, vzorky vč. vzorkování designových prvků


13.02.2024

Zakázky v IT: Vendor lock-in a praktická doporučení, jak jej řešit a jak mu předcházet


07.12.2023

15. ročník dvoudenní říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky: Veřejné zakázky aktuálně


19.10.2023

Využití umělé inteligence (AI) ve veřejném zadávání


14.09.2023

XI. ročník pražské konference Asociace pro veřejné zakázky "Veřejné zakázky v proměnlivé době" 2023


21.06.2023

Novela ZZVZ


27.04.2023

Multikriteriální hodnocení a jeho výhody i úskalí


23.03.2023

Využívání poddodavatelů v zadávací řízení a při plnění veřejné zakázky


14.02.2023

Rozrůstající se chobotnice střetu zájmů, zjišťování skutečných majitelů a sankcí – kde všude číhá a jak se s ní poprat


08.12.2022

14. ročník dvoudenní říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky: Veřejné zakázky aktuálně


20.10.2022

Změny závazků ze smluv prakticky – stavebnictví + pojišťovnictví


14.09.2022

X. ročník pražské konference Asociace pro veřejné zakázky "Veřejné zakázky v proměnlivé době"


02.06.2022

Inflační doložky – výhrada změny ceny, indexace cen


28.04.2022

Zákon o o zadávání veřejných zakázek 2022, UNIT - dvoudenní seminář pro pokročilé


04.04.2022

Vertikální spolupráce (nezadávání) ve veřejných zakázkách


23.02.2022

Vyloučení dodavatele dle § 48 ZZVZ


03.02.2022

Změny kvalifikace v zadávacím řízení i následně po uzavření smlouvy


02.12.2021

Změna smlouvy na veřejnou zakázku


19.10.2021

13. ročník dvoudenní říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky: Veřejné zakázky aktuálně


14.10.2021

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: výpočet, sčítání, vyhrazené změny a aktuální rozhodovací praxe


09.09.2021

Centrální nakupování, DNS a e-Katalogy


09.09.2020

Rozsah povinností administrátora veřejné zakázky


16.07.2020

Seznámení se s připravovanou zásadní novelou ZZVZ


17.06.2020

12. ročník dvoudenní říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky: Veřejné zakázky aktuálně


10.10.2019

Praktický náhled na změny závazků ze smluv s ohledem na rozhodnutí ÚOHS


05.09.2019

IX. ročník pražské konference Asociace pro veřejné zakázky: Veřejné zakázky 2019 - Nové výklady a zkušenosti


20.06.2019

Předběžné tržní konzultace v praxi; jak je odlišit od průzkumu trhu


11.04.2019

Zjednodušené podlimitní řízení a jeho průběh dle ZZVZ


28.11.2018

11. ročník dvoudenní říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky : Jak se žije se ZZVZ? Zřejmě lépe, než se čekalo


18.10.2018

VIII. ročník pražské konference Asociace pro veřejné zakázky : Veřejné zakázky 2018 - Jsme připraveni na povinnou elektronickou komunikaci?


21.06.2018

Povinnost elektronické komunikace v zadávacích řízeních od 18. 10. 2018 a dopad GDPR na zadávání veřejných zakázek


12.04.2018

Zákon o zadávání veřejných zakázek 2017 - Zadávání veřejných zakázek po roce účinnosti nového zákona - praktický pohled na věc


18.10.2017

10. ročník dvoudenní říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky: Nový zákon - rok poté: pravý čas na diskusi


12.10.2017

Zadávání veřejných zakázek dělených na části dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek


07.09.2017

VII. ročník pražské konference Asociace pro veřejné zakázky: Půl roku se zákonem o zadávání veřejných zakázek - jasno nebo skoro jasno?


15.06.2017

Povinná elektronická komunikace v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.


11.04.2017

Zadávací řízení v nadlimitním režimu


28.02.2017

Nadlimitní režim - obecná pravidla


28.02.2017

Příprava a zpracování zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek


16.02.2017

Změny závazků ze smluv z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek


29.11.2016

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, III. blok


06.09.2016

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, II. blok


05.05.2016

Aplikace sociálních podmínek a sociálních hodnotících kritérií v zadávání veřejných zakázek


25.11.2015

Zadávání projektových služeb a soutěž o návrh


27.11.2014

Úskalí mimořádně nízké nabídkové ceny a jejího posuzování


11.09.2014

Subdodavatelé a prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele


12.09.2013

Na prahu roku s novelou - praktické poznatky


21.02.2013

Praktické a výkladové nejasnosti při posuzování nabídek


22.11.2012

Výkladová a aplikační úskalí novely ZVZ


28.03.2012

Veřejné zakázky sektorových zadavatelů


12.01.2012

Dvoudenní seminář Zákon o veřejných zakázkách s důrazem na praktickou aplikaci (pro pokročilé)


27.04.2011

Novela zákona o veřejných zakázkách


07.10.2010

Seminář Nový zákon o veřejných zakázkách 16. - 17. 10. 2006


16.10.2006

Konference Veřejné zakázky 10. - 11. 10. 2006


11.10.2006

Školení lektorů MMR zakončeného závěrečnou písemnou zkouškou k problematice: Zákon o veřejných zakázkách a zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení


07.06.2006

Pověření k výkonu lektorské činnosti pro zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách


07.06.2006

Školení školitelů zákona o veřejných zakázkách


17.08.2004

Workshop Dokonalá nabídka od A do Z


18.12.2003

Konference Veřejné zakázky 16. - 17. 12. 2003


17.12.2003
(c) 2020 CompetConsult