Poskytované služby

Veřejné zakázky - zadávací řízení

Společnost Compet Consult s.r.o. zajišťuje kompletní servis při zadávání veřejných zakázek, a to buď formou komplexního organizačního a odborného zajištění celého průběhu zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, nebo formou supervize a poradenské činnosti. Služby jsou poskytovány na základě mandátní smlouvy s tím, že současně s podpisem mandátní smlouvy udělí zadavatel společnosti Compet Consult s.r.o. plnou moc k výkonu zadavatelských činností bez rozhodovacího oprávnění.

Rozsah nabízených služeb v rámci otevřeného řízení

Rozsah nabízených služeb v rámci užšího řízení

V případě splnění zákonných podmínek je společnost Compet Consult, s.r.o., schopna zajistit v obdobném rozsahu i další typy zadávacích řízení, jako např. zjednodušené podlimitní řízení, jednací řízení s uveřejněním či bez uveřejnění, soutěž o návrh, koncesní řízení apod. Ceny za uvedené služby se odvíjí od rozsahu poskytovaných služeb s přihlédnutím k předmětu a finančnímu objemu zadávaných zakázek a kvalitě poskytnutých podkladů s tím, že ke každé veřejné zakázce jsme připraveni zpracovat podrobnou cenovou kalkulaci. V případě zájmu jsme ochotni se kdykoliv sejít k osobnímu jednání, uvedené informace doplnit a zpracovat cenovou nabídku na konkrétní veřejnou zakázku.

Poradenská činnost

Společnost Compet Consult s.r.o., zajišťuje dále poradenskou činnost, je schopna zpracovat stanoviska k námitkám i návrhům na zahájení přezkumného řízení, příp. stanoviska k jednotlivým sporným ustanovením zákona, rozbory již realizovaných zadávacích řízení apod..

Připravovaná školení

Více informací

Vyhlášená zadávací řízení

7. 10. 2019
Celoroční údržba Městské části Praha - Šeberov

2. 10. 2019
Truhlářské a podlahářské práce pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s

26. 9. 2019
PD a IČ - Lázně Libverda, Lázeňská stezka - obnova vodovodu

26. 9. 2019
PD a IČ - Frýdlant, lokalita Údolí - kompletní obnova a dostavba vodovodu včetně vodojemu

© 2019 CompetConsult