Poskytované služby

Veřejné zakázky - zadávací řízení

Společnost Compet Consult s.r.o. zajišťuje kompletní servis při zadávání veřejných zakázek, a to buď formou komplexního organizačního a odborného zajištění celého průběhu zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, nebo formou supervize a poradenské činnosti. Služby jsou poskytovány na základě mandátní smlouvy s tím, že současně s podpisem mandátní smlouvy udělí zadavatel společnosti Compet Consult s.r.o. plnou moc k výkonu zadavatelských činností bez rozhodovacího oprávnění.

Rozsah nabízených služeb v rámci otevřeného řízení

Rozsah nabízených služeb v rámci užšího řízení

V případě splnění zákonných podmínek je společnost Compet Consult, s.r.o., schopna zajistit v obdobném rozsahu i další typy zadávacích řízení, jako např. zjednodušené podlimitní řízení, jednací řízení s uveřejněním či bez uveřejnění, soutěž o návrh, koncesní řízení apod. Ceny za uvedené služby se odvíjí od rozsahu poskytovaných služeb s přihlédnutím k předmětu a finančnímu objemu zadávaných zakázek a kvalitě poskytnutých podkladů s tím, že ke každé veřejné zakázce jsme připraveni zpracovat podrobnou cenovou kalkulaci. V případě zájmu jsme ochotni se kdykoliv sejít k osobnímu jednání, uvedené informace doplnit a zpracovat cenovou nabídku na konkrétní veřejnou zakázku.

Poradenská činnost

Společnost Compet Consult s.r.o., zajišťuje dále poradenskou činnost, je schopna zpracovat stanoviska k námitkám i návrhům na zahájení přezkumného řízení, příp. stanoviska k jednotlivým sporným ustanovením zákona, rozbory již realizovaných zadávacích řízení apod..

Připravovaná školení

Více informací

Vyhlášená zadávací řízení

1. 4. 2019
Výstavba nové mateřské školy Hejnice

25. 2. 2019
Stavební úpravy rodinného domu Srbská 522/2, Liberec 11 - Růžodol 1, pro vybudování chráněného bydlení

15. 2. 2019
Cyklostezka podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce Přepeře (Liberecký kraj)

11. 2. 2019
RS - Frýdlant, sídliště U Nemocnice - 2.etapa a Regenerace panelového sídliště Frýdlant, lokalita U Nemocnice - II. etapa - rekonstrukce inženýrských sítí

© 2019 CompetConsult