Školení

Přihláška na školení

Společnost Compet Consult s.r.o. zajišťuje školení k zákonu o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění. Forma a rozsah školení jsou přizpůsobeny zaměření klienta a jeho individuálním požadavkům.
Připravovaná školeníUskutečněná školení

Práce s aktualizovaným systémem NEN - individuální školení
Datum konání: 21.8.2019 09:00 - 21.8.2019 11:00
Popis: Individuální praktické školení s kvalifikovanou školitelkou Národního elektronického nástroje (NEN) pro zadávání veřejných zakázek.
Místo konání: Compet Consult s.r.o.
Práce s aktualizovaným systémem Národního elektronického nástroje (NEN) - PRO DODAVATELE
Datum konání: 18.2.2019 10:00 - 18.2.2019 12:00
Popis: Pokračování workshopu je určeno dodavatelům, kde si účastníci osvojí praktický nácvik registrace, podání nabídky, účast v elektronické aukci, práci s elektronickým podpisem, šifrování nabídek prostřednictvím certifikátu veřejného klíče apod. Cena: 1089,- Kč včetně DPH za účastníka
Místo konání: v zasedací místnosti Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec
Práce s aktualizovaným systémem Národního elektronického nástroje (NEN) - PRO DODAVATELE
Datum konání: 6.2.2019 10:00 - 6.2.2019 12:00
Popis: Pokračování workshopu je určeno dodavatelům, kde si účastníci osvojí praktický nácvik registrace, podání nabídky, účast v elektronické aukci, práci s elektronickým podpisem, šifrování nabídek prostřednictvím certifikátu veřejného klíče apod. Cena: 1089,- Kč včetně DPH za účastníka
Místo konání: v zasedací místnosti Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec
Workshop PRÁCE S NÁRODNÍM ELEKTRONICKÝM NÁSTROJEM (NEN) II. - PRO ZADAVATELE
Datum konání: 10.10.2018 10:00 - 10.10.2018 12:00
Popis: II. díl workshopu navazuje na náš I. díl a je určený zadavatelům, kde si účastníci osvojí praktický nácvik zadání zakázky v NEN. Cena: 1.089 Kč včetně DPH za osobu
Místo konání: v zasedací místnosti Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec
Workshop PRÁCE S NÁRODNÍM ELEKTRONICKÝM NÁSTROJEM (NEN) II. - PRO DODAVATELE
Datum konání: 3.10.2018 10:00 - 3.10.2018 12:00
Popis: II. díl workshopu navazuje na náš I. díl a je určený dodavatelům, kde si účastníci osvojí praktický nácvik podání nabídky do NEN, účast v elektronické aukci a pod. Cena: 1.089 Kč včetně DPH za osobu
Místo konání: v zasedací místnosti Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec
Workshop PRÁCE S NÁRODNÍM ELEKTRONICKÝM NÁSTROJEM (NEN) II. - PRO ZADAVATELE
Datum konání: 26.9.2018 10:00 - 26.9.2018 12:00
Popis: II. díl workshopu navazuje na náš I. díl a je určený zadavatelům, kde si účastníci osvojí praktický nácvik zadání zakázky v NEN.
Místo konání: v zasedací místnosti Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec
Workshop ZÁKLADY PRÁCE S NÁRODNÍM ELEKTRONICKÝM NÁSTROJEM (NEN)"
Datum konání: 12.9.2018 10:00 - 12.9.2018 12:00
Popis: Workshop je určen úplným začátečníkům, kteří zatím neměli možnost se s principy práce s tímto elektronickým nástrojem seznámit. Účastníci budou seznámeni se základní funkcionalitou NEN a vyzkouší si zjednodušený průběh zadávacího řízení nebo proces podávání nabídek. Doporučujeme účastníkům, aby si s sebou přinesli vlastní notebook (není podmínkou).
Místo konání: v zasedací místnosti Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec
Workshop ZÁKLADY PRÁCE S NÁRODNÍM ELEKTRONICKÝM NÁSTROJEM (NEN)"
Datum konání: 9.7.2018 10:00 - 9.7.2018 12:00
Popis: Workshop je určen úplným začátečníkům, kteří zatím neměli možnost se s principy práce s tímto elektronickým nástrojem seznámit. Účastníci budou seznámeni se základní funkcionalitou NEN a vyzkouší si zjednodušený průběh zadávacího řízení nebo proces podávání nabídek. Doporučujeme účastníkům, aby si s sebou přinesli vlastní notebook (není podmínkou). Cena za osobu: 1.089 Kč včetně DPH.
Místo konání: v zasedací místnosti Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec.
Workshop ZÁKLADY PRÁCE S NÁRODNÍM ELEKTRONICKÝM NÁSTROJEM (NEN)" - KAPACITA JIŽ NAPLNĚNA !
Datum konání: 27.6.2018 14:00 - 27.6.2018 16:00
Popis: Workshop je určen úplným začátečníkům, kteří zatím neměli možnost se s principy práce s tímto elektronickým nástrojem seznámit. Účastníci budou seznámeni se základní funkcionalitou NEN a vyzkouší si zjednodušený průběh zadávacího řízení nebo proces podávání nabídek. Doporučujeme účastníkům, aby si s sebou přinesli vlastní notebook (není podmínkou).
Místo konání: v zasedací místnosti Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec. Cena za osobu: 1.089 Kč včetně DPH.
Workshop ZÁKLADY PRÁCE S NÁRODNÍM ELEKTRONICKÝM NÁSTROJEM (NEN)" - KAPACITA JIŽ NAPLNĚNA !
Datum konání: 27.6.2018 10:00 - 27.6.2018 12:00
Popis: Workshop je určen úplným začátečníkům, kteří zatím neměli možnost se s principy práce s tímto elektronickým nástrojem seznámit. Účastníci budou seznámeni se základní funkcionalitou NEN a vyzkouší si zjednodušený průběh zadávacího řízení nebo proces podávání nabídek. Doporučujeme účastníkům, aby si s sebou přinesli vlastní notebook (není podmínkou).
Místo konání: v zasedací místnosti Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec. Cena za osobu: 1.089 Kč včetně DPH.
Workshop ZÁKLADY PRÁCE S NÁRODNÍM ELEKTRONICKÝM NÁSTROJEM (NEN)" - KAPACITA JIŽ NAPLNĚNA !
Datum konání: 20.6.2018 10:00 - 20.6.2018 12:00
Popis: Workshop je určen úplným začátečníkům, kteří zatím neměli možnost se s principy práce s tímto elektronickým nástrojem seznámit. Účastníci budou seznámeni se základní funkcionalitou NEN a vyzkouší si zjednodušený průběh zadávacího řízení nebo proces podávání nabídek. Doporučujeme účastníkům, aby si s sebou přinesli vlastní notebook (není podmínkou).
Místo konání: v zasedací místnosti Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec. Cena za osobu: 1.089 Kč včetně DPH.
ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V ROCE 2018 - KAPACITA JE JIŽ NAPLNĚNA
Datum konání: 5.6.2018 09:00 - 5.6.2018 12:00
Popis: Z důvodu zvýšeného zájmu a žádostí ze strany odborné veřejnosti opakujeme seminář, který účastníky seznámí s aktuálními tématy z oblasti zákona o veřejných zakázkách a bude zaměřen především na Nové finanční limity, Povinnou elektronizaci, Praktické zkušenosti a Výkladová stanoviska MMR.
Místo konání: na adrese Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec - v prostoru "Kavárny v zahradě"
"ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V ROCE 2018" - kapacita již naplněna
Datum konání: 15.5.2018 09:00 - 15.5.2018 12:30
Popis: Seminář účastníky seznámí s aktuálními tématy z oblasti zákona o veřejných zakázkách a bude zaměřen především na Nové finanční limity, Povinnou elektronizaci, Praktické zkušenosti a Výkladová stanoviska MMR.
Místo konání: na adrese Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec - v prostoru "Kavárny v zahradě". Cena: 1.800 Kč včetně DPH za osobu.
Praktické poznatky s aplikací nového zákona o veřejných zakázkách
Datum konání: 19.6.2017 09:00 - 19.6.2017 12:30
Popis: Cílem semináře je seznámit uživatele zákona s aktuálním vývojem výkladové a aplikační praxe se zaměřením na povinný obsah zadávací dokumentace, prokazování a posuzování kvalifikace a průběh posouzení a hodnocení nabídek.
Místo konání: Na adrese společnosti Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec - školení proběhne v prostorách Kavárny v zahradě, která je v přízemí budovy.
Opakování semináře „Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn“
Datum konání: 21.9.2016 09:00 - 21.9.2016 12:30
Popis: Seznámení s novým právním předpisem, novým pojetím zadávání veřejných zakázek a se základními změnami v zadávací praxi.
Místo konání: na adrese Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec - v prostoru KAVÁRNY V ZAHRADĚ
Jak na kvalifikaci v rámci nového zákona
Datum konání: 22.6.2016 09:00 - 22.6.2016 12:30
Popis:
Místo konání: na adrese Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec - v prostoru "Kavárny v zahradě".
Nadlimitní veřejné zakázky a možné způsoby jejich zadání - v rámci již známých nebo zcela nových druhů zadávacích řízení
Datum konání: 31.5.2016 09:00 - 31.5.2016 12:30
Popis:
Místo konání: na adrese Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec - v prostoru "Kavárny v zahradě".
Podlimitní veřejné zakázky a zjednodušené podlimitní řízení jako budoucí nejpoužívanější druh zadávacího řízení pro samosprávy
Datum konání: 18.5.2016 09:00 - 18.5.2016 12:30
Popis:
Místo konání: na adrese Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec - v prostoru "Kavárny v zahradě".
Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn
Datum konání: 4.5.2016 09:00 - 4.5.2016 12:30
Popis:
Místo konání: Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec
Školení k zákonu o veřejných zakázkách
Datum konání: 25.4.2014 10:00 - 25.4.2014 15:00
Popis: školení pracovníků z oblasti vodohospodářských staveb k zákonu o veřejných zakázkách z pohledu uchazeče
Místo konání: VWS MEMSEP s.r.o., Praha
Novela zákona o veřejných zakázkách
Datum konání: 5.6.2012 10:00 - 5.6.2012 13:00
Popis: Školení pro Mikroregion Podsázavsko
Místo konání: Koberovy-Turnov
Stavební veřejné zakázky
Datum konání: 15.5.2012 09:00 - 15.5.2012 16:30
Popis: Školení organizované pro nakladatelství FORUM s.r.o.
Místo konání: Konferenční centrum Praha Pankrác
Novela zákona o veřejných zakázkách
Datum konání: 9.5.2012 13:00 - 9.5.2012 17:00
Popis: Informace o změnách daných novelou zákona o veřejných zakázkách organizované pro město Frýdlant v Čechách.
Místo konání: Frýdlant v Čechách
Novela zákona o veřejných zakázkách
Datum konání: 27.4.2012 09:00 - 27.4.2012 13:00
Popis: Informace o změnách daných novelou zákona o veřejných zakázkách organizované pro společnosti VHS Turnov.
Místo konání: Turnov
Novela zákona o veřejných zakázkách
Datum konání: 4.4.2012 13:00 - 4.4.2012 17:00
Popis: Informace o změnách daných novelou zákona o veřejných zakázkách organizované pro společnost LAG Podralsko
Místo konání: Mimoň

Připravovaná školení

Více informací

Vyhlášená zadávací řízení

5. 12. 2020
Divadlo F. X. Šaldy Liberec - rekonstrukce hlediště

31. 3. 2020
Technický dozor investora pro akci „Výstavba nové mateřské školy Šimonovice“

31. 3. 2020
Zpracování PD na snížení energetické náročnosti objektu speciální školy, Husova ulici, Frýdlant

3. 1. 2020
Dům Rodiny - Stavba sociálního centra Nový Bor

© 2019 CompetConsult