Školení

Přihláška na školení

Společnost Compet Consult s.r.o. zajišťuje školení k zákonu o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění. Forma a rozsah školení jsou přizpůsobeny zaměření klienta a jeho individuálním požadavkům.
Připravovaná školeníUskutečněná školení

Novela zákona o veřejných zakázkách
Datum konání: 4.4.2012 13:00 - 4.4.2012 17:00
Popis: Informace o změnách daných novelou zákona o veřejných zakázkách organizované pro společnost LAG Podralsko
Místo konání: Mimoň
Novela zákona o veřejných zakázkách
Datum konání: 27.4.2012 09:00 - 27.4.2012 13:00
Popis: Informace o změnách daných novelou zákona o veřejných zakázkách organizované pro společnosti VHS Turnov.
Místo konání: Turnov
Novela zákona o veřejných zakázkách
Datum konání: 9.5.2012 13:00 - 9.5.2012 17:00
Popis: Informace o změnách daných novelou zákona o veřejných zakázkách organizované pro město Frýdlant v Čechách.
Místo konání: Frýdlant v Čechách
Stavební veřejné zakázky
Datum konání: 15.5.2012 09:00 - 15.5.2012 16:30
Popis: Školení organizované pro nakladatelství FORUM s.r.o.
Místo konání: Konferenční centrum Praha Pankrác
Novela zákona o veřejných zakázkách
Datum konání: 5.6.2012 10:00 - 5.6.2012 13:00
Popis: Školení pro Mikroregion Podsázavsko
Místo konání: Koberovy-Turnov
Školení k zákonu o veřejných zakázkách
Datum konání: 25.4.2014 10:00 - 25.4.2014 15:00
Popis: školení pracovníků z oblasti vodohospodářských staveb k zákonu o veřejných zakázkách z pohledu uchazeče
Místo konání: VWS MEMSEP s.r.o., Praha
Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn
Datum konání: 4.5.2016 09:00 - 4.5.2016 12:30
Popis:
Místo konání: Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec
Podlimitní veřejné zakázky a zjednodušené podlimitní řízení jako budoucí nejpoužívanější druh zadávacího řízení pro samosprávy
Datum konání: 18.5.2016 09:00 - 18.5.2016 12:30
Popis:
Místo konání: na adrese Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec - v prostoru "Kavárny v zahradě".
Nadlimitní veřejné zakázky a možné způsoby jejich zadání - v rámci již známých nebo zcela nových druhů zadávacích řízení
Datum konání: 31.5.2016 09:00 - 31.5.2016 12:30
Popis:
Místo konání: na adrese Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec - v prostoru "Kavárny v zahradě".
Jak na kvalifikaci v rámci nového zákona
Datum konání: 22.6.2016 09:00 - 22.6.2016 12:30
Popis:
Místo konání: na adrese Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec - v prostoru "Kavárny v zahradě".
Opakování semináře „Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn“
Datum konání: 21.9.2016 09:00 - 21.9.2016 12:30
Popis: Seznámení s novým právním předpisem, novým pojetím zadávání veřejných zakázek a se základními změnami v zadávací praxi.
Místo konání: na adrese Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec - v prostoru KAVÁRNY V ZAHRADĚ
Praktické poznatky s aplikací nového zákona o veřejných zakázkách
Datum konání: 19.6.2017 09:00 - 19.6.2017 12:30
Popis: Cílem semináře je seznámit uživatele zákona s aktuálním vývojem výkladové a aplikační praxe se zaměřením na povinný obsah zadávací dokumentace, prokazování a posuzování kvalifikace a průběh posouzení a hodnocení nabídek.
Místo konání: Na adrese společnosti Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec - školení proběhne v prostorách Kavárny v zahradě, která je v přízemí budovy.

Připravovaná školení

Více informací

Vyhlášená zadávací řízení

22. 11. 2017
Prodloužená záruka pro vozidla MB Sprinter

1. 11. 2017
Revitalizace Příšovky II. etapa

24. 10. 2017
Školení odborných pracovníků centra transferu technologií VÚTS Liberec

9. 10. 2017
Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. v budovách "I" a "E"

© 2016 CompetConsult