Školení

Přihláška na školení

Společnost Compet Consult s.r.o. zajišťuje školení k zákonu o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění. Forma a rozsah školení jsou přizpůsobeny zaměření klienta a jeho individuálním požadavkům.
Připravovaná školeníUskutečněná školení

Práce s aktualizovaným systémem NEN - individuální školení
Datum konání: 21.8.2019 09:00 - 21.8.2019 11:00
Popis: Individuální praktické školení s kvalifikovanou školitelkou Národního elektronického nástroje (NEN) pro zadávání veřejných zakázek.
Místo konání: Compet Consult s.r.o.
Práce s aktualizovaným systémem Národního elektronického nástroje (NEN) - PRO DODAVATELE
Datum konání: 18.2.2019 10:00 - 18.2.2019 12:00
Popis: Pokračování workshopu je určeno dodavatelům, kde si účastníci osvojí praktický nácvik registrace, podání nabídky, účast v elektronické aukci, práci s elektronickým podpisem, šifrování nabídek prostřednictvím certifikátu veřejného klíče apod. Cena: 1089,- Kč včetně DPH za účastníka
Místo konání: v zasedací místnosti Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec
Práce s aktualizovaným systémem Národního elektronického nástroje (NEN) - PRO DODAVATELE
Datum konání: 6.2.2019 10:00 - 6.2.2019 12:00
Popis: Pokračování workshopu je určeno dodavatelům, kde si účastníci osvojí praktický nácvik registrace, podání nabídky, účast v elektronické aukci, práci s elektronickým podpisem, šifrování nabídek prostřednictvím certifikátu veřejného klíče apod. Cena: 1089,- Kč včetně DPH za účastníka
Místo konání: v zasedací místnosti Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec
Workshop PRÁCE S NÁRODNÍM ELEKTRONICKÝM NÁSTROJEM (NEN) II. - PRO ZADAVATELE
Datum konání: 10.10.2018 10:00 - 10.10.2018 12:00
Popis: II. díl workshopu navazuje na náš I. díl a je určený zadavatelům, kde si účastníci osvojí praktický nácvik zadání zakázky v NEN. Cena: 1.089 Kč včetně DPH za osobu
Místo konání: v zasedací místnosti Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec
Workshop PRÁCE S NÁRODNÍM ELEKTRONICKÝM NÁSTROJEM (NEN) II. - PRO DODAVATELE
Datum konání: 3.10.2018 10:00 - 3.10.2018 12:00
Popis: II. díl workshopu navazuje na náš I. díl a je určený dodavatelům, kde si účastníci osvojí praktický nácvik podání nabídky do NEN, účast v elektronické aukci a pod. Cena: 1.089 Kč včetně DPH za osobu
Místo konání: v zasedací místnosti Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec
Workshop PRÁCE S NÁRODNÍM ELEKTRONICKÝM NÁSTROJEM (NEN) II. - PRO ZADAVATELE
Datum konání: 26.9.2018 10:00 - 26.9.2018 12:00
Popis: II. díl workshopu navazuje na náš I. díl a je určený zadavatelům, kde si účastníci osvojí praktický nácvik zadání zakázky v NEN.
Místo konání: v zasedací místnosti Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec
Workshop ZÁKLADY PRÁCE S NÁRODNÍM ELEKTRONICKÝM NÁSTROJEM (NEN)"
Datum konání: 12.9.2018 10:00 - 12.9.2018 12:00
Popis: Workshop je určen úplným začátečníkům, kteří zatím neměli možnost se s principy práce s tímto elektronickým nástrojem seznámit. Účastníci budou seznámeni se základní funkcionalitou NEN a vyzkouší si zjednodušený průběh zadávacího řízení nebo proces podávání nabídek. Doporučujeme účastníkům, aby si s sebou přinesli vlastní notebook (není podmínkou).
Místo konání: v zasedací místnosti Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec
Workshop ZÁKLADY PRÁCE S NÁRODNÍM ELEKTRONICKÝM NÁSTROJEM (NEN)"
Datum konání: 9.7.2018 10:00 - 9.7.2018 12:00
Popis: Workshop je určen úplným začátečníkům, kteří zatím neměli možnost se s principy práce s tímto elektronickým nástrojem seznámit. Účastníci budou seznámeni se základní funkcionalitou NEN a vyzkouší si zjednodušený průběh zadávacího řízení nebo proces podávání nabídek. Doporučujeme účastníkům, aby si s sebou přinesli vlastní notebook (není podmínkou). Cena za osobu: 1.089 Kč včetně DPH.
Místo konání: v zasedací místnosti Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec.
Workshop ZÁKLADY PRÁCE S NÁRODNÍM ELEKTRONICKÝM NÁSTROJEM (NEN)" - KAPACITA JIŽ NAPLNĚNA !
Datum konání: 27.6.2018 14:00 - 27.6.2018 16:00
Popis: Workshop je určen úplným začátečníkům, kteří zatím neměli možnost se s principy práce s tímto elektronickým nástrojem seznámit. Účastníci budou seznámeni se základní funkcionalitou NEN a vyzkouší si zjednodušený průběh zadávacího řízení nebo proces podávání nabídek. Doporučujeme účastníkům, aby si s sebou přinesli vlastní notebook (není podmínkou).
Místo konání: v zasedací místnosti Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec. Cena za osobu: 1.089 Kč včetně DPH.
Workshop ZÁKLADY PRÁCE S NÁRODNÍM ELEKTRONICKÝM NÁSTROJEM (NEN)" - KAPACITA JIŽ NAPLNĚNA !
Datum konání: 27.6.2018 10:00 - 27.6.2018 12:00
Popis: Workshop je určen úplným začátečníkům, kteří zatím neměli možnost se s principy práce s tímto elektronickým nástrojem seznámit. Účastníci budou seznámeni se základní funkcionalitou NEN a vyzkouší si zjednodušený průběh zadávacího řízení nebo proces podávání nabídek. Doporučujeme účastníkům, aby si s sebou přinesli vlastní notebook (není podmínkou).
Místo konání: v zasedací místnosti Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec. Cena za osobu: 1.089 Kč včetně DPH.
Workshop ZÁKLADY PRÁCE S NÁRODNÍM ELEKTRONICKÝM NÁSTROJEM (NEN)" - KAPACITA JIŽ NAPLNĚNA !
Datum konání: 20.6.2018 10:00 - 20.6.2018 12:00
Popis: Workshop je určen úplným začátečníkům, kteří zatím neměli možnost se s principy práce s tímto elektronickým nástrojem seznámit. Účastníci budou seznámeni se základní funkcionalitou NEN a vyzkouší si zjednodušený průběh zadávacího řízení nebo proces podávání nabídek. Doporučujeme účastníkům, aby si s sebou přinesli vlastní notebook (není podmínkou).
Místo konání: v zasedací místnosti Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec. Cena za osobu: 1.089 Kč včetně DPH.
ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V ROCE 2018 - KAPACITA JE JIŽ NAPLNĚNA
Datum konání: 5.6.2018 09:00 - 5.6.2018 12:00
Popis: Z důvodu zvýšeného zájmu a žádostí ze strany odborné veřejnosti opakujeme seminář, který účastníky seznámí s aktuálními tématy z oblasti zákona o veřejných zakázkách a bude zaměřen především na Nové finanční limity, Povinnou elektronizaci, Praktické zkušenosti a Výkladová stanoviska MMR.
Místo konání: na adrese Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec - v prostoru "Kavárny v zahradě"
"ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V ROCE 2018" - kapacita již naplněna
Datum konání: 15.5.2018 09:00 - 15.5.2018 12:30
Popis: Seminář účastníky seznámí s aktuálními tématy z oblasti zákona o veřejných zakázkách a bude zaměřen především na Nové finanční limity, Povinnou elektronizaci, Praktické zkušenosti a Výkladová stanoviska MMR.
Místo konání: na adrese Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec - v prostoru "Kavárny v zahradě". Cena: 1.800 Kč včetně DPH za osobu.
Praktické poznatky s aplikací nového zákona o veřejných zakázkách
Datum konání: 19.6.2017 09:00 - 19.6.2017 12:30
Popis: Cílem semináře je seznámit uživatele zákona s aktuálním vývojem výkladové a aplikační praxe se zaměřením na povinný obsah zadávací dokumentace, prokazování a posuzování kvalifikace a průběh posouzení a hodnocení nabídek.
Místo konání: Na adrese společnosti Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec - školení proběhne v prostorách Kavárny v zahradě, která je v přízemí budovy.
Opakování semináře „Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn“
Datum konání: 21.9.2016 09:00 - 21.9.2016 12:30
Popis: Seznámení s novým právním předpisem, novým pojetím zadávání veřejných zakázek a se základními změnami v zadávací praxi.
Místo konání: na adrese Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec - v prostoru KAVÁRNY V ZAHRADĚ
Jak na kvalifikaci v rámci nového zákona
Datum konání: 22.6.2016 09:00 - 22.6.2016 12:30
Popis:
Místo konání: na adrese Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec - v prostoru "Kavárny v zahradě".
Nadlimitní veřejné zakázky a možné způsoby jejich zadání - v rámci již známých nebo zcela nových druhů zadávacích řízení
Datum konání: 31.5.2016 09:00 - 31.5.2016 12:30
Popis:
Místo konání: na adrese Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec - v prostoru "Kavárny v zahradě".
Podlimitní veřejné zakázky a zjednodušené podlimitní řízení jako budoucí nejpoužívanější druh zadávacího řízení pro samosprávy
Datum konání: 18.5.2016 09:00 - 18.5.2016 12:30
Popis:
Místo konání: na adrese Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec - v prostoru "Kavárny v zahradě".
Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn
Datum konání: 4.5.2016 09:00 - 4.5.2016 12:30
Popis:
Místo konání: Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec
Školení k zákonu o veřejných zakázkách
Datum konání: 25.4.2014 10:00 - 25.4.2014 15:00
Popis: školení pracovníků z oblasti vodohospodářských staveb k zákonu o veřejných zakázkách z pohledu uchazeče
Místo konání: VWS MEMSEP s.r.o., Praha
Novela zákona o veřejných zakázkách
Datum konání: 5.6.2012 10:00 - 5.6.2012 13:00
Popis: Školení pro Mikroregion Podsázavsko
Místo konání: Koberovy-Turnov
Stavební veřejné zakázky
Datum konání: 15.5.2012 09:00 - 15.5.2012 16:30
Popis: Školení organizované pro nakladatelství FORUM s.r.o.
Místo konání: Konferenční centrum Praha Pankrác
Novela zákona o veřejných zakázkách
Datum konání: 9.5.2012 13:00 - 9.5.2012 17:00
Popis: Informace o změnách daných novelou zákona o veřejných zakázkách organizované pro město Frýdlant v Čechách.
Místo konání: Frýdlant v Čechách
Novela zákona o veřejných zakázkách
Datum konání: 27.4.2012 09:00 - 27.4.2012 13:00
Popis: Informace o změnách daných novelou zákona o veřejných zakázkách organizované pro společnosti VHS Turnov.
Místo konání: Turnov
Novela zákona o veřejných zakázkách
Datum konání: 4.4.2012 13:00 - 4.4.2012 17:00
Popis: Informace o změnách daných novelou zákona o veřejných zakázkách organizované pro společnost LAG Podralsko
Místo konání: Mimoň

Připravovaná školení

Více informací

Vyhlášená zadávací řízení

1. 4. 2020
Rekonstrukce kabin TJ Sokol Kněžmost, rekonstrukce a rozšíření venkovních hracích ploch

1. 4. 2020
Dokončení zateplení objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. – objekty Patologie, Jídelny a Dialýzy

1. 4. 2020
Rekonstrukce ulice Havlíčkova Nové Město pod Smrkem

1. 4. 2020
Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant

© 2019 CompetConsult