Školení

Přihláška na školení

Společnost Compet Consult s.r.o. zajišťuje školení k zákonu o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění. Forma a rozsah školení jsou přizpůsobeny zaměření klienta a jeho individuálním požadavkům.
Připravovaná školeníUskutečněná školení

Novela zákona o veřejných zakázkách
Datum konání: 4.4.2012 13:00 - 4.4.2012 17:00
Popis: Informace o změnách daných novelou zákona o veřejných zakázkách organizované pro společnost LAG Podralsko
Místo konání: Mimoň
Novela zákona o veřejných zakázkách
Datum konání: 27.4.2012 09:00 - 27.4.2012 13:00
Popis: Informace o změnách daných novelou zákona o veřejných zakázkách organizované pro společnosti VHS Turnov.
Místo konání: Turnov
Novela zákona o veřejných zakázkách
Datum konání: 9.5.2012 13:00 - 9.5.2012 17:00
Popis: Informace o změnách daných novelou zákona o veřejných zakázkách organizované pro město Frýdlant v Čechách.
Místo konání: Frýdlant v Čechách
Stavební veřejné zakázky
Datum konání: 15.5.2012 09:00 - 15.5.2012 16:30
Popis: Školení organizované pro nakladatelství FORUM s.r.o.
Místo konání: Konferenční centrum Praha Pankrác
Novela zákona o veřejných zakázkách
Datum konání: 5.6.2012 10:00 - 5.6.2012 13:00
Popis: Školení pro Mikroregion Podsázavsko
Místo konání: Koberovy-Turnov
Školení k zákonu o veřejných zakázkách
Datum konání: 25.4.2014 10:00 - 25.4.2014 15:00
Popis: školení pracovníků z oblasti vodohospodářských staveb k zákonu o veřejných zakázkách z pohledu uchazeče
Místo konání: VWS MEMSEP s.r.o., Praha
Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn
Datum konání: 4.5.2016 09:00 - 4.5.2016 12:30
Popis:
Místo konání: Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec
Podlimitní veřejné zakázky a zjednodušené podlimitní řízení jako budoucí nejpoužívanější druh zadávacího řízení pro samosprávy
Datum konání: 18.5.2016 09:00 - 18.5.2016 12:30
Popis:
Místo konání: na adrese Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec - v prostoru "Kavárny v zahradě".
Nadlimitní veřejné zakázky a možné způsoby jejich zadání - v rámci již známých nebo zcela nových druhů zadávacích řízení
Datum konání: 31.5.2016 09:00 - 31.5.2016 12:30
Popis:
Místo konání: na adrese Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec - v prostoru "Kavárny v zahradě".
Jak na kvalifikaci v rámci nového zákona
Datum konání: 22.6.2016 09:00 - 22.6.2016 12:30
Popis:
Místo konání: na adrese Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec - v prostoru "Kavárny v zahradě".
Opakování semináře „Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn“
Datum konání: 21.9.2016 09:00 - 21.9.2016 12:30
Popis: Seznámení s novým právním předpisem, novým pojetím zadávání veřejných zakázek a se základními změnami v zadávací praxi.
Místo konání: na adrese Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec - v prostoru KAVÁRNY V ZAHRADĚ
Praktické poznatky s aplikací nového zákona o veřejných zakázkách
Datum konání: 19.6.2017 09:00 - 19.6.2017 12:30
Popis: Cílem semináře je seznámit uživatele zákona s aktuálním vývojem výkladové a aplikační praxe se zaměřením na povinný obsah zadávací dokumentace, prokazování a posuzování kvalifikace a průběh posouzení a hodnocení nabídek.
Místo konání: Na adrese společnosti Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec - školení proběhne v prostorách Kavárny v zahradě, která je v přízemí budovy.

Připravovaná školení

Více informací

Vyhlášená zadávací řízení

1. 11. 2017
Revitalizace Příšovky II. etapa

9. 10. 2017
Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. v budovách "I" a "E"

29. 9. 2017
Obnova lůžkového vybavení v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

20. 9. 2017
Oprava a úpravy objektu Husova 976/37, Liberec

© 2016 CompetConsult