Vyhlášená zadávací řízení

Moderní zobrazovací metody a robotizace v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Datum zadání: 22.3.2018
Typ: OŘ
Doba realizace: 03/2018 - dosud
Předpokládaný financní objem: 23,19 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Petra Pýchová, DiS.
Objednatel: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Platné do: 22.7.2018
Magnetická rezonance v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Datum zadání: 22.3.2018
Typ: OŘ
Doba realizace: 03/2018 - dosud
Předpokládaný financní objem: 32 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Petra Pýchová, DiS.
Objednatel: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Platné do: 22.7.2018
Modernizace a rozšíření informačního systému města Semily
Datum zadání: 12.3.2018
Typ: OŘ
Doba realizace: 03/2018 - dosud
Předpokládaný financní objem: 7,291 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Petra Pýchová, DiS.
Objednatel: Město Semily
Platné do: 12.8.2018
Laboratorní techniky v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Datum zadání: 1.2.2018
Typ: OŘ
Doba realizace: 01/2018 - dosud
Předpokládaný financní objem: 9,6 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Ing. Lucie Stahlová
Objednatel: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Platné do: 30.6.2018
Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. - I."
Datum zadání: 11.9.2017
Typ: OŘ
Doba realizace: 08/2017 - dosud
Předpokládaný financní objem: 94,2 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Ing. Lucie Stahlová
Objednatel: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Platné do: 11.4.2018
Modernizace a vybavení intenzivní péče v Nemocnici s poliklinikou Česká lípa, a.s.
Datum zadání: 10.4.2017
Typ: OŘ
Doba realizace: 04/2017 - dosud
Předpokládaný financní objem: 29,6 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Ing. Lucie Stahlová
Objednatel: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Platné do: 30.6.2018

Připravovaná školení

Více informací

Vyhlášená zadávací řízení

17. 5. 2018
Restaurování kamenného sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty u kostela sv. Kříže v Liberci

16. 4. 2018
Dodávka elektrické energie pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.

6. 4. 2018
Hamr na Jezeře - Útěchovice - souvislá údržba místní komunikace

6. 4. 2018
Mateřská škola Šimonovice - zpracování projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru

© 2016 CompetConsult