Vyhlášená zadávací řízení

Moderní zobrazovací metody a robotizace v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Datum zadání: 22.3.2018
Typ: OŘ
Doba realizace: 03/2018 - dosud
Předpokládaný financní objem: 23,19 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Petra Pýchová, DiS.
Objednatel: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Platné do: 22.7.2018
Magnetická rezonance v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Datum zadání: 22.3.2018
Typ: OŘ
Doba realizace: 03/2018 - dosud
Předpokládaný financní objem: 32 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Petra Pýchová, DiS.
Objednatel: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Platné do: 22.7.2018
Modernizace stávající kuchyně - Technologie stravování
Datum zadání: 19.3.2018
Typ: OŘ
Doba realizace: 03/2018 - dosud
Předpokládaný financní objem: 5,5 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Petra Pýchová, DiS.
Objednatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
Platné do: 19.7.2018
Modernizace a rozšíření informačního systému města Semily
Datum zadání: 12.3.2018
Typ: OŘ
Doba realizace: 03/2018 - dosud
Předpokládaný financní objem: 7,291 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Petra Pýchová, DiS.
Objednatel: Město Semily
Platné do: 12.8.2018
Nové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů komunikací v roce 2018
Datum zadání: 7.3.2018
Typ: ZPŘ
Doba realizace: 03/2018 - dosud
Předpokládaný financní objem: 10,23 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Petra Šulcová
Objednatel: sdružení zadavatelů Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. a Nové Město pod Smrkem
Platné do: 30.5.2018
Frýdlant, ulice U Plovárny a Havlíčkova – obnova vodovodu a kanalizace, zpevněné plochy, chodníky a komunikace
Datum zadání: 15.2.2018
Typ: ZPŘ
Doba realizace: 02/18 - dosud
Předpokládaný financní objem: 9,38 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Petra Šulcová
Objednatel: sdružení zadavatelů Frýdlantská vodárenská společnost a.s. a Město Frýdlant
Platné do: 30.5.2018
Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. - I."
Datum zadání: 11.9.2017
Typ: OŘ
Doba realizace: 08/2017 - dosud
Předpokládaný financní objem: 94,2 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Ing. Lucie Stahlová
Objednatel: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Platné do: 11.4.2018
Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. - II.
Datum zadání: 26.6.2017
Typ: OŘ
Doba realizace: 06/2017 - dosud
Předpokládaný financní objem: 66 836 183, 97 Kč bez DPH
Manažer zakázky: Ing. Lucie Stahlová
Objednatel: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Platné do: 26.4.2018
Modernizace a vybavení intenzivní péče v Nemocnici s poliklinikou Česká lípa, a.s.
Datum zadání: 10.4.2017
Typ: OŘ
Doba realizace: 04/2017 - dosud
Předpokládaný financní objem: 29,6 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Ing. Lucie Stahlová
Objednatel: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Platné do: 30.6.2018

Připravovaná školení

"ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V ROCE 2018"
Datum konání: 15.5.2018 09:00 - 15.5.2018 12:30

Více informací

Vyhlášená zadávací řízení

22. 3. 2018
Moderní zobrazovací metody a robotizace v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.

22. 3. 2018
Magnetická rezonance v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.

19. 3. 2018
Modernizace stávající kuchyně - Technologie stravování

12. 3. 2018
Modernizace a rozšíření informačního systému města Semily

© 2016 CompetConsult