Vyhlášená zadávací řízení

Vybavení interiéru Mateřské školy Nová Ruda/Vratislavice n. N.
Datum zadání: 12.9.2017
Typ: ZPŘ
Doba realizace: 09/2017 - dosud
Předpokládaný financní objem: 2,5 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Petra Šulcová
Objednatel: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Platné do: 20.12.2017
Dodávka vozidel RLP/RZP pro ZZS LK
Datum zadání: 4.9.2017
Typ: OŘ
Doba realizace: 08/2017 - dosud
Předpokládaný financní objem: 75 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Petra Šulcová
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.
Platné do: 4.12.2017
Úpravna vody Nudvojovice - řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody
Datum zadání: 10.8.2017
Typ: OŘ
Doba realizace: 07/2017 - dosud
Předpokládaný financní objem: 49 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Ing. Lucie Stahlová
Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov
Platné do: 10.12.2017
Servisní a opravárenské vozidlo
Datum zadání: 25.7.2017
Typ: OŘ
Doba realizace: 06/2017 - dosud
Předpokládaný financní objem: 2,45 mil. Kč
Manažer zakázky: Ing. Lucie Stahlová
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Platné do: 25.10.2017
Obnova barokních varhan v rámci akce "Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici"
Datum zadání: 20.7.2017
Typ: OŘ
Doba realizace: 07/2017 - dosud
Předpokládaný financní objem: 5,45 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Petra Pýchová, DiS.
Objednatel: Římskokatolická farnost – arciděkanství Horní Police
Platné do: 20.10.2017
Restaurování mobiliáře kostela a exponátů do muzea v rámci akce "Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici"
Datum zadání: 20.7.2017
Typ: OŘ
Doba realizace: 07/2017 - dosud
Předpokládaný financní objem: 11,7 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Petra Pýchová, DiS.
Objednatel: Římskokatolická farnost – arciděkanství Horní Police
Platné do: 20.10.2017
Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. - II.
Datum zadání: 26.6.2017
Typ: OŘ
Doba realizace: 06/2017 - dosud
Předpokládaný financní objem: 66 836 183, 97 Kč bez DPH
Manažer zakázky: Ing. Lucie Stahlová
Objednatel: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Platné do: 26.10.2017
Kamenický Šenov - chodník II. etapa
Datum zadání: 20.5.2017
Typ: ZPŘ
Doba realizace: 05/2017 - dosud
Předpokládaný financní objem: 12 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Petra Pýchová, DiS.
Objednatel: Město Kamenický Šenov
Platné do: 30.6.2017
Nemocnice Jablonec nad Nisou - návazná péče I.
Datum zadání: 9.5.2017
Typ: OŘ
Doba realizace: 04/2017 - dosud
Předpokládaný financní objem: 101 mil. Kč bez DPH
Manažer zakázky: Ing. Lucie Stahlová
Objednatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
Platné do: 30.12.2017

Připravovaná školení

Více informací

Vyhlášená zadávací řízení

12. 9. 2017
Vybavení interiéru Mateřské školy Nová Ruda/Vratislavice n. N.

4. 9. 2017
Dodávka vozidel RLP/RZP pro ZZS LK

10. 8. 2017
Úpravna vody Nudvojovice - řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody

25. 7. 2017
Servisní a opravárenské vozidlo

© 2016 CompetConsult