Představení společnosti

Společnost Compet Consult s.r.o. se zabývá zadáváním veřejných zakázek jako svou hlavní činností od svého založení v roce 2002, kdy navázala na zkušenosti její zakladatelky Ing. Martiny Bufkové Rychecké, která se zadáváním veřejných zakázek zabývá od r. 1995, kdy vstoupil v platnost první zákon o zadávání veřejných zakázek.

V současné době má firma sídlo v Praze a pobočku v Liberci. 

Společnost Compet Consult s.r.o. poskytuje konzultační a poradenskou činnost v oblasti problematiky veřejných zakázek, přičemž její hlavní činností je komplexní organizační zajištění celého průběhu zadávacího řízení. Tímto způsobem zajišťuje jako stálý partner zadavatelskou činnost pro řadu subjektů, např. Krajskou nemocnici Liberec, Nemocnici v Jablonci nad Nisou, Nemocnici s poliklinikou v České Lípě, Nemocnici v Semilech, Úřad práce v Liberci, Město Frýdlant, Město Hejnice a další. Společnost organizovala veřejné zakázky rovněž pro další zadavatele, např. Statutární město Liberec, město Chrastava, město Turnov a další města a obce v Libereckém kraji, či příspěvkové organizace a jiné právnické či fyzické osoby, které naši společnost oslovily při zadávání veřejných zakázek financovaných ze státních dotací či evropských fondů.

Společnost Compet Consult s.r.o. zastupuje tým kvalifikovaných odborníků, kteří absolvovali řadu školení k zákonu o veřejných zakázkách a v této oblasti se neustále vzdělávají. 

Společnost Compet Consult s.r.o. disponuje dostatečným technickým a softwarovým vybavením pro zajištění kompletního výkonu zadavatelských činností, mj. disponuje zaručeným elektronickým podpisem a funkční datovou schránkou pro přímé zasílání formulářů do IS VVZ a elektronickou komunikaci se zájemci a uchazeči v rámci zadávacího řízení. 

V rámci elektronické komunikace jsou zajišťovány např. následující úkony:

Společnost Compet Consult s.r.o. zajišťuje zadávací řízení pro všechny typy zakázek, a to na stavební práce, dodávky i služby.

Společnost Compet Consult s.r.o. též od roku 2005 přispívala ke vzniku Asociace pro veřejné zakázky (AVZ), která byla založena v roce 2006 a Ing. Martina Rychecká byla dne 24.10.2006 zvolena členkou Rady této asociace.

Společnost Compet Consult s.r.o. je od roku 2012 členem Komory administrátorů veřejných zakázek (KAVZ).

Celý tým společnosti Compet Consult s.r.o. se pravidelně účastní školení a seminářů, pořádaných UOHS, AVZ, UNIT s.r.o. apod.

Společnost Compet Consult s.r.o. zajišťuje zadávací řízení pro všechny typy zakázek (stavební práce, dodávky i služby) a všechny typy zadávacích řízení (otevřené, užší, zjednodušené podlimitní, jednací s uveřejněním, jednací bez uveřejnění atd.).

Společnost Compet Consult s.r.o. je pojištěna na škodu způsobenou při výkonu činnosti u Kooperativy pojišťovny a.s.

Pakliže Vás profil a nabídka služeb společnosti Compet Consult s.r.o. zaujala, neváhejte nás prosím kontaktovat. Děkujeme.

Připravovaná školení

Více informací

Vyhlášená zadávací řízení

19. 6. 2020
Základní škola Mníšek, původní vestavba

5. 5. 2020
Chodník podél ul. Žitavská, úsek Větrná - autobusová zastávka TIBA, Frýdlant a Chodník podél ul. Fügnerova, Frýdlant

30. 4. 2020
Frýdlant, ul. Předměstská - obnova vodovodu a kanalizace

1. 4. 2020
Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant

© 2019 CompetConsult