Ing. Lucie Stahlová

manager zakázek

spolupráce se společností od září 2008

Školení a kurzy

25. - 26. 11. 2008 Konference „Praktická aplikace zadávání veřejných zakázek“, pořádaná Asociací pro veřejné zakázky
19. - 20. 5. 2009 Seminář „Zákon o veřejných zakázkách s důrazem na praktickou aplikaci“ organizovaný UNIT spol. s r.o. - odborná spolupráce MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář
22. 09. 2009 Seminář „Veřejné zakázky a připravovaná novela zákona o veřejných zakázkách“ organizovaný společností OTIDEA a.s.
13. – 14. 10. 2009 Konference „Praktická aplikace zadávání veřejných zakázek – 100 let zadávání veřejných zakázek“, pořádaná Asociací pro veřejné zakázky a probíhající pod záštitou Ing. Rostislava Vondrušky, ministra pro místní rozvoj
07. 10. 2010 Seminář "Novela zákona o veřejných zakázkách", organizovaný studiem AXIS Praha, odborná spolupráce MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
13. – 14. 10. 2009 Konference „Praktická aplikace zadávání veřejných zakázek – 100 let zadávání veřejných zakázek“, pořádaná Asociací pro veřejné zakázky a probíhající pod záštitou Ing. Rostislava Vondrušky, ministra pro místní rozvoj
27. - 28. 1. 2010 Konference o veřejných zakázkách, pořádaná ÚHOS
18. 1. 2011 Seminář "Postavení subdodavatele v prostředí veřejných zakázek" pořádaný Asociací pro veřejné zakázky
9. 11. 2011 Odborný seminář Fóra Hospodářských novin - "Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi", odpborná spolupráce Robert Pergl, předseda Komory administrátorů veřejných zakázek
28. 3. 2012 Seminář "Výkladová a aplikační úskalí novely ZVZ", pořádaný Asociací pro veřejné zakázky
26. 4. 2012 Odborný seminář" Zadávání veřejných zakázek aktuálně", organizovaný společností CAMPANUS, odborná spolupráce Dc.JUDr.Ing Radek Jurčík, Ph.D.
15. 5. 2012 Seminář "Prováděcí vyhlášky k novele VZV", pořádaný Asociací pro veřejné zakázky
22. 11. 2012 Seminář "Praktické a výkladové nejasnosti při posuzování nabídek", pořádaný Asociací pro veřejné zakázky
21. 2. 2013 Seminář "Na prahu roku s novelou - praktické poznatky", pořádaný Asociací pro veřejné zakázky
11. 4. 2013 Seminář „Elektronické zadávání veřejných zakázek“ pořádaný Asociací pro veřejné zakázky
12. 9. 2013 Seminář "Subdodavatelé a prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele", pořádaný Asociací pro veřejné zakázky
10. a 11. 10. 2013 Konference "Veřejné zakázky na sklonku 2013 - jak na to, co nás čeká a nemine", pořadaná Asociací pro veřejné zakázky
16. 1. 2014 Konference "Připravované změny v oblasti veřejného zadávání", pořádaná Ministerstvem pro místní rozvoj
13. 2. 2014 Seminář "Veřejné zakázky financované z EU", pořádaný Asociací pro veřejné zakázky
3. 4. 2014 Seminář „Hlavní změny, které přináší nové zadávací směrnice EU“ pořádaný Asociací pro veřejné zakázky
19. 6. 2014 Konference "Bezpečná plavba v nastabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání", pořádaná Asociací pro veřejné zakázky
11. 9. 2014 Tématické setkání " Úskalí mimořádně nízké nabídkové ceny a jejího posuzování" pořádané Asociací pro veřené zakázky
5. 11. 2014 Seminář „Veřejné zakázky v roce 2014 s výhledem do dalších let pro veřejné zadavatele s důrazem na praktickou aplikaci (pro pokročilé)“ pořádaný agenturou UNIT s.r.o
27. 11. 2014 Tématické setkání "Zadávání projektových služeb a soutěž o návrh" pořádané Asociací pro veřejné zakázky
12. 2. 2015 Tématické setkání "Praktická aplikace technické novely ZVZ a hodnocení nabídek, alias jak zohlednit v rámci hodnocení nabídek kvalitu" pořádané Asociací pro veřejné zakázky
12. 6. 2015 Mezinárodní konference "Smart Public Procurement: new frontiers for public procurement", pořádaná Ministerstvem pro místní rozvoj
9. 9. 2015

Seminář „Změny smluv dle stávající a nové právní úpravy veřejných zakázek“ pořádaný Asociací veřejných zakázek

11. 11. 2015 Seminář „Veřejné zakázky v roce 2015 s výhledem do dalších let – aplikační a výkladová úskalí“ pořádaný agenturou UNIT s.r.o., za odborné spolupráce spoluautorů zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
25. 11. 2015 Seminář „Aplikace sociálních podmínek a sociálních hodnotících kritérií v zadávání veřejných zakázek“ pořádaný Asociací veřejných zakázek
29. 3. 2016 Seminář „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, I. blok“ pořádaný Asociací veřejných zakázek
4. 5. 2016 Seminář k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek „Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn“ pořádaný společností Compet Consult s.r.o.
5. 5. 2016 Seminář „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, II. blok“ pořádaný Asociací veřejných zakázek
 18. 5. 2016  Seminář k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek „Podlimitní veřejné zakázky a zjednodušené podlimitní řízení jako budoucí nejpoužívanější druh zadávacího řízení pro samosprávy“ pořádaný společností Compet Consult s.r.o.
31. 5. 2016 Seminář k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek „Nadlimitní veřejn é zakázky a možné způsoby jejich zadávání - v rámci již známých nebo zcela nových druhů zadávacích řízení“ pořádaný společností Compet Consult s.r.o.
16. 6. 2016

Konference "Nový zákon o zadávání veřejných zakázek 2016 - procesní volnost ale i odpovědnost" pořádaná Asociací veřejných zakázek

6. 9. 2016 Seminář „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, III. blok“ pořádaný Asociací veřejných zakázek
7. 11. 2016 Seminář "Elektronizace veřejných zakázek - národní elektronický nástroj NEN" pořádaný agenturou UNIT s.r.o.
29. 11. 2016 Seminář "Změny závazků ze smluv z pohledu zákona č.134/ 2016 Sb." pořádaný Asociací veřejných zakázek
16. 2. 2017 Seminář "Příprava a zpracování zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění" pořádaný Asociací veřejných zakázek
 15. 6. 2017  Konference "Půl roku se zákonem o zadávání veřejných zakázek - jasno nebo skoro jasno?" pořádaná Asociací veřejných zakázek
7. 9. 2017 Seminář "Zadávaní veřejných zakázek dělených na části dle zákona č. 134/2016 Sb.", pořádaný Asociací pro veřejné zakázky
23.11.2017 Seminář "Hodnocení dle necenových kritérií ve veřejných zakázkách", pořádaný Asociací pro veřejné zakázky

Připravovaná školení

Více informací

Vyhlášená zadávací řízení

5. 12. 2020
Divadlo F. X. Šaldy Liberec - rekonstrukce hlediště

2. 12. 2019
MSB - Dostavba hlavní budovy - dodávka expozice část 1 Nábytek, vitríny

2. 12. 2019
MSB - Dostavba hlavní budovy - dodávka expozice část 2 Svítidla

31. 10. 2019
Líšný - výstavba ČOV a odkanalizování části obce

© 2019 CompetConsult