Ing. Lucie Stahlová

manager veřejných zakázek
v našem týmu od září 2008
Absolvovaná školení a certifikáty


Zákon o zadávání veřejných zakázek 2020 - Aktuality, praktické zkušenosti, výkladové a aplikační problémy


01.10.2020

Centrální nakupování, DNS a e-Katalogy


09.09.2020

Seznámení se s připravovanou zásadní novelou ZZVZ


17.06.2020

Možnosti a limity objasnění a doplnění nabídek dle § 46 ZZVZ


27.02.2020

Hodnocení kvality v příkladech ze zadávací praxe


28.11.2019

12. ročník dvoudenní říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky: Veřejné zakázky aktuálně


10.10.2019

IX. ročník pražské konference Asociace pro veřejné zakázky: Veřejné zakázky 2019 - Nové výklady a zkušenosti


20.06.2019

Předběžné tržní konzultace v praxi; jak je odlišit od průzkumu trhu


11.04.2019

Elektronické podepisování a elektronické dokumenty v zadávacím řízení


21.02.2019

Zjednodušené podlimitní řízení a jeho průběh dle ZZVZ


28.11.2018

11. ročník dvoudenní říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky : Jak se žije se ZZVZ? Zřejmě lépe, než se čekalo


18.10.2018

Objasnění nebo doplnění dle § 46 ZZVZ vs. změna nabídky


06.09.2018

Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek pro zadavatele "začátečníky"


14.08.2018

VIII. ročník pražské konference Asociace pro veřejné zakázky : Veřejné zakázky 2018 - Jsme připraveni na povinnou elektronickou komunikaci?


21.06.2018

Zákon o veřejných zakázkách v roce 2018 - firemní školení


05.06.2018

Povinnost elektronické komunikace v zadávacích řízeních od 18. 10. 2018 a dopad GDPR na zadávání veřejných zakázek


12.04.2018

Hodnocení dle necenových kritérií ve veřejných zakázkách


23.11.2017

10. ročník dvoudenní říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky: Nový zákon - rok poté: pravý čas na diskusi


12.10.2017

VII. ročník pražské konference Asociace pro veřejné zakázky: Půl roku se zákonem o zadávání veřejných zakázek - jasno nebo skoro jasno?


15.06.2017

Příprava a zpracování zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek


16.02.2017

Změny závazků ze smluv z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek


29.11.2016

Elektronizace veřejných zakázek - národní elektronický nástroj NEN


07.11.2016

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, III. blok


06.09.2016

Jak na kvalifikaci v rámci nového zákona - firemní školení


22.06.2016

Nadlimitní veřejné zakázky a možné způsoby jejich zadávání - v rámci již známých nebo zcela nových druhů zadávacích řízení - firemní školení


31.05.2016

Podlimitní veřejné zakázky a zjednodušené podlimitní řízení jako budoucí nejpoužívanější druh zadávacího řízení pro samosprávy - firemní školení


18.05.2016

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, II. blok


05.05.2016

Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn - firemní školení


04.05.2016

Elektronizace veřejných zakázek - národní elektronický nástroj NEN


27.04.2016

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, I. blok


29.03.2016

Aplikace sociálních podmínek a sociálních hodnotících kritérií v zadávání veřejných zakázek


25.11.2015

Zákon o veřejných zakázkách - Veřejné zakázky v roce 2015 s výhledem do dalších let - aplikační a výkladové úskalí


11.11.2015

Změny smluv dle stávající a nové právní úpravy veřejných zakázek


09.09.2015

Praktická aplikace technické novely ZVZ a hodnocení nabídek, alias jak zohlednit v rámci hodnocení nabídek kvalitu


12.02.2015

Zadávání projektových služeb a soutěž o návrh


27.11.2014

Zákon o veřejných zakázkách - Veřejné zakázky v roce 2014 s výhledem do dalších let pro veřejné zadavatele s důrazem na praktickou aplikaci (pro pokročilé)


05.11.2014

Hlavní změny, které přináší nové zadávací směrnice EU


03.04.2014

Veřejné zakázky financované z EU


13.02.2014

Subdodavatelé a prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele


12.09.2013

Elektronické zadávání veřejných zakázek


11.04.2013

Praktické a výkladové nejasnosti při posuzování nabídek


22.11.2012

Novela zákona o veřejných zakázkách v roce 2012 a prováděcí předpisy s důrazem na praktickou aplikaci (pro pokročilé)


24.10.2012

Prováděcí vyhlášky k novele ZVZ


15.05.2012

Zadávání veřejných zakázek aktuálně


26.04.2012

Výkladová a aplikační úskalí novely ZVZ


28.03.2012

Novela zákona o veřejných zakázkách


07.10.2010

Zákon o veřejných zakázkách s důrazem na praktickou aplikaci


19.05.2009
(c) 2020 CompetConsult