Petra Šulcová

manager zakázek

u společnosti zaměstnána od dubna 2006

Školení a kurzy

12.09.2006 Seminář „Nový zákon o veřejných zakázkách“, pořádaný Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
03.10.2006 Seminář „Veřejné zakázky – kvalifikace a jednací řízení“,
pořádaný ÚOHS
04/2007–12/2007 Souhrn seminářů na téma „Veřejné zakázky“, pořádaný ÚOHS
22.–23.04.2008 Seminář „Zákon o veřejných zakázkách s důrazem na praktickou aplikaci“, organizovaný UNIT spol. s r.o. - odborná spolupráce: ROWAN LEGAL, sdružení advokátů
25.-26.11.2008 Konference „Praktická aplikace zadávání veřejných zakázek“, pořádaná Asociací pro veřejné zakázky
19.-20.5.2009 Seminář „Zákon o veřejných zakázkách s důrazem na praktickou aplikaci“organizovaný UNIT spol. s r.o. - odborná spolupráce MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář
13.–14.10.2009 Konference „Praktická aplikace zadávání veřejných zakázek – 100 let zadávání veřejných zakázek“, pořádaná Asociací pro veřejné zakázky a probíhající pod záštitou Ing. Rostislava Vondrušky, ministra pro místní rozvoj
4. 5. 2016 Seminář k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek „Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn“ pořádaný společností Compet Consult s.r.o.
18. 5. 2016 Seminář k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek „Podlimitní veřejné zakázky a zjednodušené podlimitní řízení jako budoucí nejpoužívanější druh zadávacího řízení pro samosprávy“ pořádaný společností Compet Consult s.r.o.
31. 5. 2016 Seminář k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek „Nadlimitní veřejn é zakázky a možné způsoby jejich zadávání - v rámci již známých nebo zcela nových druhů zadávacích řízení“ pořádaný společností Compet Consult s.r.o.
29.11.2016 Seminář "Změny závazků  ze smluv z pohledu zákonač. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" pořádaný Asociací pro veřejné zakázky
11.04.2017 Seminář "Povinná elektronická komunikace v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" pořádaný Asociací pro veřejné zakázky
15. 6. 2017 Konference "Půl roku se zadáváním veřejných zakázek - jasno nebo skoro jasno?", pořádaná Asociací veřejných zakázek

Připravovaná školení

Více informací

Vyhlášená zadávací řízení

22. 11. 2017
Prodloužená záruka pro vozidla MB Sprinter

1. 11. 2017
Revitalizace Příšovky II. etapa

24. 10. 2017
Školení odborných pracovníků centra transferu technologií VÚTS Liberec

9. 10. 2017
Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. v budovách "I" a "E"

© 2016 CompetConsult