Petra Šulcová

manager zakázek

u společnosti zaměstnána od dubna 2006

Školení a kurzy

12.09.2006 Seminář „Nový zákon o veřejných zakázkách“, pořádaný Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
03.10.2006 Seminář „Veřejné zakázky – kvalifikace a jednací řízení“,
pořádaný ÚOHS
04/2007–12/2007 Souhrn seminářů na téma „Veřejné zakázky“, pořádaný ÚOHS
22.–23.04.2008 Seminář „Zákon o veřejných zakázkách s důrazem na praktickou aplikaci“, organizovaný UNIT spol. s r.o. - odborná spolupráce: ROWAN LEGAL, sdružení advokátů
25.-26.11.2008 Konference „Praktická aplikace zadávání veřejných zakázek“, pořádaná Asociací pro veřejné zakázky
19.-20.5.2009 Seminář „Zákon o veřejných zakázkách s důrazem na praktickou aplikaci“organizovaný UNIT spol. s r.o. - odborná spolupráce MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář
13.–14.10.2009 Konference „Praktická aplikace zadávání veřejných zakázek – 100 let zadávání veřejných zakázek“, pořádaná Asociací pro veřejné zakázky a probíhající pod záštitou Ing. Rostislava Vondrušky, ministra pro místní rozvoj
4. 5. 2016 Seminář k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek „Základní seznámení s novým zákonem, přehled nejpodstatnějších změn“ pořádaný společností Compet Consult s.r.o.
18. 5. 2016 Seminář k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek „Podlimitní veřejné zakázky a zjednodušené podlimitní řízení jako budoucí nejpoužívanější druh zadávacího řízení pro samosprávy“ pořádaný společností Compet Consult s.r.o.
31. 5. 2016 Seminář k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek „Nadlimitní veřejn é zakázky a možné způsoby jejich zadávání - v rámci již známých nebo zcela nových druhů zadávacích řízení“ pořádaný společností Compet Consult s.r.o.
29.11.2016 Seminář "Změny závazků  ze smluv z pohledu zákonač. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" pořádaný Asociací pro veřejné zakázky
11.04.2017 Seminář "Povinná elektronická komunikace v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" pořádaný Asociací pro veřejné zakázky
15. 6. 2017 Konference "Půl roku se zadáváním veřejných zakázek - jasno nebo skoro jasno?", pořádaná Asociací veřejných zakázek

Připravovaná školení

Více informací

Vyhlášená zadávací řízení

12. 9. 2017
Vybavení interiéru Mateřské školy Nová Ruda/Vratislavice n. N.

4. 9. 2017
Dodávka vozidel RLP/RZP pro ZZS LK

10. 8. 2017
Úpravna vody Nudvojovice - řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody

25. 7. 2017
Servisní a opravárenské vozidlo

© 2016 CompetConsult